Μπορείτε να λάβετε ένα δωρεάν γρήγορο τεστ σε αυτούς τους 51 βαθμούς σήμερα (Πίνακας)

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, για μια γρήγορη εξέταση του αντιγόνου του γενικού πληθυσμού – εργαζομένου, με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση της κοινότητας: στο χώρο εργασίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των εταιρειών που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι εργοδότες στις εταιρείες, καθώς και οι προϊστάμενοι τμημάτων / υπηρεσιών του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να συντονίζονται, ως εργαζόμενοι περάστε μια γρήγορη δοκιμή

  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες που απασχολούν έως και 3 άτομα πρέπει να ελέγχονται από όλους τους υπαλλήλους.
  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες που απασχολούν 4 έως 10 άτομα πρέπει να ελέγχονται από τουλάχιστον 4 υπαλλήλους.
  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες που απασχολούν περισσότερα από 11 άτομα πρέπει να ελέγχονται από τουλάχιστον 4 άτομα ή 20% των εργαζομένων, κάτι που είναι μεγαλύτερο.

Οι εργαζόμενοι μπορούν στη συνέχεια να έρθουν σε σημεία δειγματοληψίας σε όλες τις πολιτείες σύμφωνα με ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από τον εργοδότη / διευθυντή.

Οι μονάδες δειγματοληψίας θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες σήμερα:

ΔΟΚΙΜΗ:

ΔΟΚΙΜΗ:

Source