“Μπορεί η νέα χρονιά να φέρει υγεία, ευτυχία και αφθονία στους ανθρώπους”

İŞAD:

Ο Σύνδεσμος Τούρκων Επιχειρηματιών Κύπρου ευχήθηκε τη νέα χρονιά να φέρει στο κοινό υγεία, ευτυχία και αφθονία

İŞAD:

ΕΝΑ-
ΕΝΑ
Α +

Ο Σύνδεσμος Τούρκων Επιχειρηματιών Κύπρου (İA emphasizedD) τόνισε ότι η προϋπόθεση των βιώσιμων δραστηριοτήτων στην ανθρώπινη ζωή είναι η συνέχεια της οικονομικής ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες υγείας θεωρούνται πρώτες.

Στο μήνυμα που δημοσίευσε ο σύλλογος, δηλώθηκε ότι η κυκλοφορία και η ροή των ανθρώπων πρέπει να συνεχιστεί με προγραμματισμένο τρόπο επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και δήλωσε ότι “Πρέπει να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια και ευαισθησία για την οργάνωση και τον σχεδιασμό μιας νέας ζωής”.

Στο μήνυμα, το οποίο ανέφερε ότι η καθιέρωση προγνωστικών ευαισθησιών στη νέα χρονιά, μια καλή ζωή και τα πρώτα βήματα του μέλλοντος, εξετάζοντας καλά με το φαινόμενο ενσυναίσθησης, ευχήθηκε ότι το νέο έτος θα φέρει στους ανθρώπους υγεία, ευτυχία και αφθονία με την ελπίδα να επιτύχουν μια δίκαιη και ισότιμη ζωή.

Άλλα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

.Source