Μόνο 8 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να περάσουν το γρήγορο τεστ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, σήμερα, το άνοιγμα της ΓΔ τάξης της Τεχνικής Δευτεροβάθμιας Σχολής ությամբ παρουσία μαθητών με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις για άρση των περιορισμών σταδιακά, 52.000 μαθητές βρέθηκαν σε σχολεία և δημοτικό σχολείο μαθητές students μαθητές 3ης τάξης 3ο 3ο έτος τεχνικών σχολών:

Η παρακολούθηση μαθητών և δασκάλων ήταν ομαλή, և τα μαθήματα πήγαιναν καλά. Στην πραγματικότητα, όλοι πήγαν στο σχολείο, καθώς υπήρχαν 166 απουσίες στο γυμνάσιο και το τεχνικό σχολείο, ή 3,1% του συνόλου.

Όλοι οι καθηγητές που είναι εγγεγραμμένοι σε σχολεία σήμερα έχουν περάσει επιτυχώς ένα διαγνωστικό τεστ (γρήγορο τεστ), όπως απαιτείται από το σχετικό διάταγμα. Μόνο οκτώ εκπαιδευτικοί (πέντε δημοτικά և τρία δευτεροβάθμια σχολεία), από συνολικά πάνω από 7.000, αρνήθηκαν να λάβουν πιστοποιητικό διαγωνισμού, επομένως δεν τους επιτρέπεται να παραμείνουν στο σχολείο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις. Δεδομένης της εξαιρετικά περιορισμένης έκτασης αυτής της αρνητικής συμπεριφοράς, δεν μπορεί να υπάρξει ζήτημα γενικής στάσης απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού διατάγματος, τα σχολεία σχεδιάζουν έτσι ώστε από την επόμενη εβδομάδα, το 20% των εκπαιδευτικών και του λοιπού σχολικού προσωπικού να υποβληθούν σε ταχεία διαγνωστική δοκιμή αντιγόνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των ηλικιωμένων που ήρθαν στο σχολείο σήμερα – 63% – είχαν αρνητικό τεστ. Φαίνεται ότι οι μαθητές ακολούθησαν τις προτροπές του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, γι ‘αυτό θέλουμε να συγχαρούμε και τους δύο και τις οικογένειές τους.
Από την επόμενη εβδομάδα, το ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα διοργανώσει πρόσθετες εξετάσεις με ομάδες επισκεπτών στο σχολείο για να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του μαθητή.

Σημειώνεται ότι από τις 29 Ιανουαρίου 2021, 147 δάσκαλοι δημοτικού σχολείου, 56 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άλλοι 7 δάσκαλοι δευτεροβάθμιας τεχνικής απουσιάζουν από την αναρρωτική άδεια και από την ειδική άδεια λόγω της δημόσιας υγείας. Συνολικά, λείπει λιγότερο από 3% և Αντικαταστάθηκε για αδιάλειπτη σχολική εργασία. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εκπαιδευτικούς απουσιάζουν λόγω της ανάγκης φροντίδας των παιδιών.

Η συνολική εικόνα αυτής της πρώτης μέρας είναι πολύ ικανοποιητική από την άποψη της ασφάλειας της υγείας, δείχνοντας την καλή πίστη τόσο των δασκάλων όσο και των παιδιών, καθώς και την ορθή διαχείριση των σχολικών αρχών.

Στην επόμενη περίοδο, η επιθεώρηση όλων των διαδικασιών για την τήρηση του πρωτοκόλλου υγείας և οι συμβουλευτικές δράσεις և οι διευθύνσεις των σχολείων θα αρχίσουν να διασφαλίζουν ότι τα σχολεία παραμένουν ασφαλείς χώροι για την υγεία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να επιδοθούν στο κύριο καθήκον τους – την εκπαίδευση.

Επιπλέον, την επόμενη Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου, ένα μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ψυχολογικής Βοήθειας και Αποκατάστασης των Πολιτών κατά της επιδημίας θα διοργανώσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου για να τους ενισχύσει και να τους καθοδηγήσει στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών. παιδιά

Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται σήμερα στα γυμναστήρια, την επόμενη περίοδο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσαρμόζεται έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρο το πρόγραμμα. Οι ώρες εργασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσαρμόζονται ανάλογα.

Source