Νέα Σαλαμίνα με δύο νεαρούς άνδρες εναντίον της Ντόξας

Ο Ντουβέντρου και ο Καμισοκό έχουν ενταχθεί στη Νέα Σαλαμίνα και βρίσκονται στη διάθεση του Σάββας Δαμιανού στο αυριανό παιχνίδι με τη Ντόξα.

Ο πρώτος εκπαιδεύεται με το “κόκκινο και λευκό” για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποκλείεται ότι θα χρειαστεί χρόνος για να συμμετάσχει.

Ενημέρωση KOP.

* Για λογαριασμό της Νέας Σαλαμίνας, ζητήθηκε από τη Γαλλική Ομοσπονδία το Διεθνές Πιστοποιητικό Εγγραφής του MAMADOU KAMISSOKO (15/04/1993) Το πιστοποιητικό ελήφθη, և ο ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στη Νέα Σαλαμίνα.

Επιπλέον, η Νέα Σαλαμίνα πρόσθεσε το προσωπικό της DUVENTRU HURET, DYLAN LUDOVIC.

Ο Ντουβέντρου και ο Καμισοκό έχουν ενταχθεί στη Νέα Σαλαμίνα και βρίσκονται στη διάθεση του Σάββας Δαμιανού στο αυριανό παιχνίδι με τη Ντόξα.

Ο πρώτος εκπαιδεύεται με το “κόκκινο και λευκό” για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποκλείεται ότι θα χρειαστεί χρόνος για να συμμετάσχει.

Ενημέρωση KOP.

* Για λογαριασμό της Νέας Σαλαμίνας, ζητήθηκε από τη Γαλλική Ομοσπονδία το Διεθνές Πιστοποιητικό Εγγραφής του MAMADOU KAMISSOKO (15/04/1993). Το πιστοποιητικό ελήφθη, joined ο ποδοσφαιριστής προσχώρησε στη Νέα Σαλαμίνα.

Επιπλέον, η Νέα Σαλαμίνα πρόσθεσε το προσωπικό της DUVENTRU HURET, DYLAN LUDOVIC.

Ο Ντουβέντρου και ο Καμισοκό έχουν ενταχθεί στη Νέα Σαλαμίνα και βρίσκονται στη διάθεση του Σάββας Δαμιανού στο αυριανό παιχνίδι με τη Ντόξα.

Ο πρώτος εκπαιδεύεται με το “κόκκινο και λευκό” για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποκλείεται ότι θα χρειαστεί χρόνος για να συμμετάσχει.

Ενημέρωση KOP.

* Για λογαριασμό της Νέας Σαλαμίνας, ζητήθηκε από τη Γαλλική Ομοσπονδία το Διεθνές Πιστοποιητικό Εγγραφής του MAMADOU KAMISSOKO (15/04/1993). Το πιστοποιητικό ελήφθη, joined ο ποδοσφαιριστής προσχώρησε στη Νέα Σαλαμίνα.

Επιπλέον, η Νέα Σαλαμίνα πρόσθεσε το προσωπικό της DUVENTRU HURET, DYLAN LUDOVIC.

Source