Νέα σενάρια για τον Musa Al Tamari

Παίζει για το Leuven για αρκετούς μήνες και έχουν ήδη ξεκινήσει νέα σενάρια μεταφοράς για τον Musa Al Tamari.

Σύμφωνα με αναφορές στο Βέλγιο և Γαλλία, ο πρώην Ιορδανός παίκτης APOEL ενδιαφέρεται για το French Lance όσον αφορά το παράθυρο μεταφοράς του Ιανουαρίου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση μεταφοράς του, ο ΑΠΟΕΛ δικαιούται 10% τόκους.

Παίζει για το Leuven εδώ και αρκετούς μήνες και έχουν ήδη ξεκινήσει νέα σενάρια μεταφοράς για τον Musa Al Tamari.

Σύμφωνα με αναφορές στο Βέλγιο և Γαλλία, ο πρώην Ιορδανός παίκτης APOEL ενδιαφέρεται για το French Lance όσον αφορά το παράθυρο μεταφοράς του Ιανουαρίου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση μεταφοράς του, ο ΑΠΟΕΛ δικαιούται 10% τόκο.

Παίζει για το Leuven για αρκετούς μήνες και έχουν ήδη ξεκινήσει νέα σενάρια μεταφοράς για τον Musa Al Tamari.

Σύμφωνα με αναφορές στο Βέλγιο և Γαλλία, ο πρώην Ιορδανός παίκτης APOEL ενδιαφέρεται για το French Lance όσον αφορά το παράθυρο μεταφοράς του Ιανουαρίου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση μεταφοράς του, ο ΑΠΟΕΛ δικαιούται 10% τόκο.

Source