Νηπιαγωγεία schools Τα νηπιαγωγεία συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά

Τα νέα μέτρα του υπουργείου δεν επηρεάζουν τα νηπιαγωγεία schools Νηπιαγωγεία – Δήλωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Συνήθως, δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παιδιά, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, παρά τα νέα μέτρα του υπουργείου που τους απαγορεύουν να συγκεντρώνονται στο σπίτι.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, μέσω της ανακοίνωσής τους, διευκρινίζουν ότι όλα τα νηπιαγωγεία, τα νηπιαγωγεία, καθώς και τα κέντρα προστασίας των παιδιών και απασχόλησης, τα οποία λειτουργούν είτε από ιδιώτες είτε από μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνεχίζουν τις κανονικές τους δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την Υγιεινή Δύναμη. στις σχετικές ημερομηνίες: 27/8/2020 և 31/8/2020, են δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης www.mlsi.gov.cy/sws.

“Η ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού σε όλα τα παραπάνω προγράμματα αποτελεί προτεραιότητα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού”, ανέφερε η δήλωση.

Τα νέα μέτρα του Υπουργείου δεν επηρεάζουν τα νηπιαγωγεία schools Νηπιαγωγεία – Δήλωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας

Συνήθως, δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παιδιά, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, παρά τα νέα μέτρα του υπουργείου που τους απαγορεύουν να συγκεντρώνονται στο σπίτι.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, μέσω της ανακοίνωσής τους, διευκρινίζουν ότι όλα τα νηπιαγωγεία, τα νηπιαγωγεία, καθώς και τα κέντρα προστασίας των παιδιών και απασχόλησης, τα οποία λειτουργούν είτε από ιδιώτες είτε από μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνεχίζουν τις κανονικές τους δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την Υγιεινή Δύναμη. στις σχετικές ημερομηνίες: 27/8/2020 և 31/8/2020, են δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης www.mlsi.gov.cy/sws.

“Η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού για την πρόληψη της εξάπλωσης όλων των ιών”, ανέφερε η δήλωση.

Source