Νομικός “σταθμός” για εργάτες οικοδομών

Το Υπουργείο Εργασίας παρέχει λεπτομέρειες για το νόμο για τους εργάτες οικοδομών, τον οποίο περιγράφει ως σταθμό. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 28 Μαΐου.

Ο νόμος εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων διαπραγματεύσεων μεταξύ των συνδικάτων οικοδόμων SEK και PEO. .Ε Δ.Ε.Ο.Κ. Εκ μέρους των εργαζομένων և OSEOK, εργοδότες, παράλληλα με την παράταση της συλλογικής σύμβασης της κατασκευαστικής βιομηχανίας για περίοδο τριών ετών (1/6 / 2019-31 / 5/2022).

Ο νόμος θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της κατασκευαστικής βιομηχανίας της Κύπρου, καθώς ορίζει συγκεκριμένες διατάξεις της Συλλογικής Συμφωνίας Διαπραγματεύσεων, όπως ώρες εργασίας, υπερωρίες, άδεια, φροντίδα και συμβουλές.

Ειδικότερα, ο νόμος ορίζει ότι οι εργάτες οικοδομών εργάζονται έως και 38 ώρες την εβδομάδα, όπως συμφωνήθηκε στην τομεακή συλλογική σύμβαση. Εισαγωγή συστήματος υπερωριών վարձ Η αμοιβή της υπερωριακής εργασίας πραγματοποιείται όπως συμφωνήθηκε στην τομεακή συλλογική σύμβαση. Συγκεκριμένα, οι υπερωρίες υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση 38 ωρών την εβδομάδα և Δευτέρα έως Σάββατο 1. 1,5 αναλογία և Κυριακή և Διακοπές 1:

Επιπλέον, κάθε εργάτης οικοδομών έχει το δικαίωμα να λάβει άδεια κατά τη διάρκεια των διακοπών / διακοπών που συμφωνήθηκαν στην τομεακή συλλογική σύμβαση և 16 ετών (1/1, 6/1, 25/3, Δευτέρα, 1/4, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Εβδομάδα, Δευτέρα Του Διακαινισίμου, Τρίτη του Πάσχα, 1/5, Άγιο Πνεύμα, 1/10, 28/10, 24/12, 25/12 և 26/12).

Σύμφωνα με το νόμο, το Ταμείο Σχεδιασμού για Εργάτες Οικοδομών λειτουργεί σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο Μερών. Εργοδότες և Οι εισφορές εργαζομένων στο Ταμείο που παρέχονται καθορίζονται στην Τομεακή Συλλογική Σύμβαση և παρουσιάζονται παρακάτω և.

Η συνεισφορά του εργοδότη στο Ταμείο Ταμιευτηρίου έχει ως εξής:

Για νέα μέλη Για υπάρχοντα μέλη
1% το 1ο έτος 2% το 1ο έτος
2% στο 2ο έτος 2% στο 2ο έτος
3% στο 3ο έτος 3% στο 3ο έτος

Η συνεισφορά των εργαζομένων στο ταμείο πρόνοιας έχει ως εξής:

Για νέα μέλη
1% τον 1ο χρόνο
2% το 2ο έτος
3% το 3ο έτος
4% το 4ο έτος
Στο 5ο έτος – 6%

Η συνεισφορά των υπαρχόντων μελών στο Ταμείο παραμένει 6%.

Επιπλέον, κάθε εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει μια συμβουλή για κάθε έναν από τους υπαλλήλους του, και το ποσό της συμβουλής συμφωνείται στην τρέχουσα τομεακή συλλογική σύμβαση, δηλαδή πληρώνει το 8% του προσωπικού του μισθού (εκτός από τις υπερωρίες). Το αντίστοιχο ποσοστό για κάθε νεοεισερχόμενο στον κλάδο είναι 6% ընթացքում έως 8% σε τρία χρόνια.

Τονίζεται ότι ο νόμος απαιτεί από κάθε εργοδότη-εργοδότη να διατηρεί έναν κατάλογο των υπαλλήλων του στο υπάρχον εργοτάξιο, το οποίο είναι στη διάθεση του επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης όταν το ζητά.

Ο νόμος, ως έχει, δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας: www.mlsi.gov.cy/dlr, և Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν: 22803100, 25819440/820, 24817800 1, 26822614.

Source