Ξεκίνησε η περίοδος ένστασης στις λίστες αναστολής για την επέκταση του προγράμματος κτηνοτροφίας αιγοπροβάτων

Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, εκείνοι που έχουν υποβάλει αίτηση για την επέκταση του προγράμματος κτηνοτροφίας προβάτων με τις συνεισφορές του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και του Τουρκικού Οργανισμού Συνεργασίας και Συντονισμού (TİKA) προκειμένου να υποστηρίξουν τους κατοίκους της περιοχής και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων και τον αριθμό των επιχειρήσεων προκειμένου να καλύψουν την ανάγκη εγγραφής στο Hellim. Οι δηλώσεις τους έχουν ελεγχθεί από την Τεχνική Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα των εξετάσεων που έγιναν βάσει εγγράφων, οικισμών και γης, τα διαπιστωθέντα ευρήματα παρατίθενται στον κατάλογο κρεμαστρών στο παράρτημα.

Λίστες αναμονής 29.12.2020 – 31.12.2020 μεταξύ ημερομηνιών (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών) 3 εργάσιμες ημέρες θα κρεμάσει. Οι αιτούντες μπορούν να εξετάσουν τα πορίσματα της επιτροπής και, εάν έχουν αντίρρηση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο τμήμα κτηνοτροφίας ατυχημάτων Pier και να υποβάλουν ένσταση.

Τα έγγραφα στα οποία μπορούν να αντιταχθούν οι αιτούντες και τα έγγραφα που μπορούν να φέρουν ενώ είναι ελκυστικά είναι τα εξής.

1 – Όσοι αντιτίθενται στο άρθρο 2 θα υποβάλουν φωτοτυπία των δελτίων ταυτότητάς τους μαζί με τα πρωτότυπά τους.

2 – Όσοι αντιτίθενται στο άρθρο 4 πρέπει να υποβάλουν έγγραφο από το Κτηνιατρικό Γραφείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη του ζώου. Ωστόσο, το σχετικό έγγραφο πρέπει να δείχνει την παρουσία ζώων πριν από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης (7 Δεκεμβρίου 2020).

3 – Όσοι αντιτίθενται στο άρθρο 6 πρέπει να υποβάλουν έγγραφο που να δείχνει ότι δεν λαμβάνουν μισθό από το Υπουργείο Οικονομικών και Λογιστηρίου, καθώς και από το αρμόδιο ίδρυμα, εάν το κρίνει απαραίτητο η επιτροπή.

4 – Εκείνοι που αντιτίθενται στο άρθρο 7 είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι έχουν το κατάλληλο καταφύγιο τους, τους οποίους οι προϋποθέσεις αποφάσισε η επιτροπή για την επιτόπια εξέταση.

Οι όροι εφαρμογής αποτελούνταν από τα ακόλουθα στοιχεία

  1. Όντας πολίτης της ΤΔΒΚ,
  2. Όντας στην ηλικιακή ομάδα 18-40,
  3. Κατά προτίμηση να είσαι γυναίκα,
  4. Κατά προτίμηση να μην έχουν ζώα ή να είναι το πολύ 20 εκτρεφόμενα αιγοπρόβατα,
  5. Το νοικοκυριό δεν πρέπει να έχει συνολικά περισσότερα από 20 αιγοπρόβατα αναπαραγωγής,
  6. Για να κατοικείτε εντός των ορίων της περιοχής Iskele,
  7. Δεν λαμβάνει μισθό από το κράτος στο νοικοκυριό,
  8. Έχοντας ένα κατάλληλο καταφύγιο στα σύνορα της περιοχής İskele, η οποία διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων,
  9. Έχοντας αποδεχτεί τους όρους της δέσμευσης που εκπόνησε το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος,
  10. Επιχειρηματικό πιστοποιητικό χωρίς ασθένειες ζώων για όσους ασχολούνται με την κτηνοτροφία,

.Source