Ξεκινά η αποχέτευση στο Kargı Sokak

Ο Τουρκικός Δήμος Λευκωσίας (NTM) κλείνει το έτος 2020, το οποίο είναι διαφορετικό έτος από την άποψη του δήμου, με προσφορά υποδομής αποχέτευσης λόγω της πανδημικής διαδικασίας. Λαμβάνοντας μέτρα για την επίλυση του προβλήματος στο Kargı Sokak στο Küçük Kaymaklı, η NTM θα βάλει έναν σωλήνα κύριας γραμμής 300 μέτρων που θα καλύπτει 140 σπίτια συνολικά με το έργο με τιμή προσφοράς 218 χιλιάδων TL που θα ολοκληρωθεί σε 100 ημέρες.
Ο Πρόεδρος Harmancı είπε, “Ο Hamitköy έχει φτάσει στο διαγωνισμό για ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο 45,5 εκατομμυρίων TL”
Ο Πρόεδρος της NTM Mehmet Harmancı δήλωσε ότι έκλεισε το έτος 2020 υπογράφοντας προσφορά αποχέτευσης, όπως ακριβώς πέρυσι, και ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται για την επίλυση βασικών προβλημάτων υποδομής. Ο δήμαρχος Harmancı δήλωσε ότι με το “Πρόγραμμα αποχέτευσης Hamitköy” που ξεκίνησε στο Hamitköy με 45,5 εκατομμύρια TL (5 εκατομμύρια ευρώ) χρηματοδότηση από την ΕΕ και του οποίου τα γεωλογικά στάδια έρευνας, σχεδιασμού και θεώρησης ολοκληρώθηκαν από τον τουρκικό δήμο Λευκωσίας, το NTM έχει ολοκληρώσει όλες τις ευθύνες του. . Σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός θα φτάσει στη σκηνή με την ολοκλήρωση των σχετικών γραφείων της ΕΕ, ο Πρόεδρος Harmancı πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται αδιάκοπα για την υλοποίηση του γιγαντιαίου έργου που θα περιλαμβάνει 2.100 κτίρια και 3.900 σπίτια το 2021.

.Source