Οι αποφάσεις που ελήφθησαν οδήγησαν σε πολύ μεγαλύτερη πόλωση σε αυτήν τη χώρα.

Ο Esin Esmen είπε, «Οι αποφάσεις που ελήφθησαν οδήγησαν σε πολύ μεγαλύτερη πόλωση σε αυτήν τη χώρα» και προειδοποίησε ότι αυτή η πόλωση θα γίνει αισθητή περισσότερο μετά τις αρχές της εβδομάδας.