Οι αποφάσεις της Ύπατης Επιτροπής βρίσκονται στην Επίσημη Εφημερίδα

Εκτός από τα μέτρα που έλαβε η Ανώτατη Επιτροπή Μεταδοτικών Νοσημάτων και αποφασίστηκε να εφαρμοστεί από το Υπουργείο Υγείας, η απόφαση περί απαγόρευσης κυκλοφορίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα.

Μεγαλώνει Κορωνοϊός Συντάχθηκε επίσης διαταγή σχετικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 22.00 έως τις 05.00 το πρωί, η οποία είναι μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή που πραγματοποιεί επείγουσα αξιολόγηση των περιπτώσεων και είναι μεταξύ των αποφάσεων για τη διακοπή της εξάπλωσης της επιδημίας και θα διαρκέσει από αύριο το βράδυ έως τις 4 Ιανουαρίου.

ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ

Χρησιμοποιώντας την εξουσία που του έχει δοθεί από το άρθρο 2 του Υπουργικού Συμβουλίου Κεφάλαιο 156 Νόμος περί απαγόρευσης κυκλοφορίας, ΚορωνοϊόςΠροκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση της φήμης, έχει κηρύξει μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών από 31.12.2020 έως 4.1.2021, ανάλογα με τις εξαιρετικές περιστάσεις που προβλέπονται παρακάτω.

Στην εντολή, «Στο πλαίσιο της απόφασης της Ανώτατης Επιτροπής Μεταδοτικών Νόσων, οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται για την κάλυψη βασικών αναγκών και οι εργαζόμενοι που θα εκτελούν βασικές υπηρεσίες στο κοινό (αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, δήμος, πολιτική άμυνα, υγειονομικοί υπάλληλοι, κλπ.) Εξαιρούνται από τη μερική απαγόρευση, άτομα εκτός αυτών των ατόμων “Θα επιβληθεί μερική απαγόρευση κυκλοφορίας για”.

Θα διεξαχθούν ποινικές διαδικασίες εναντίον εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τη μερική απαγόρευση στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

.Source