Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών έχουν ανακοινωθεί!

– Η έκπτωση ΦΠΑ στα μηχανοκίνητα οχήματα έχει παραταθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

– Η εκστρατεία 0 ΦΠΑ για τους υπολογιστές που χρειάζονται οι μαθητές χάρη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της επιδημίας κοραναϊού έχει παραταθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

– Έχει αποφασιστεί ότι το ελάχιστο ποσό πληρωμής για τραπεζικές κάρτες και πιστωτικές κάρτες θα συνεχιστεί ως 1 τοις εκατό.

– Αποφασίστηκε ότι 53 χιλιάδες μαθητές που σπουδάζουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους όπως είχε προγραμματιστεί και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κλείσιμο ή αναβολή της εκπαίδευσης στα σχολεία για τώρα. Εάν υπάρχει αρνητική αλλαγή στην τοπική μόλυνση, το Συμβούλιο Υπουργών μπορεί να αποφασίσει να προωθήσει την αργία του Φεβρουαρίου.

Είναι γεγονός ότι η TÜK αντιμετωπίζει προβλήματα. Λήφθηκε απόφαση να δοθεί η απαραίτητη πίστωση για να εξαλειφθεί το εμπόδιο στο κριθάρι.

500 κρεβάτια με μια διεθνή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ για την υγεία-Τουρκία και την ΤΔΒΚ αποφασίστηκε να παραπεμφθούν στη Συνέλευση υπέγραψε το Πρωτόκολλο Έγκριση του Σχεδίου Νόμου για τα νοσοκομεία.

Η ημερομηνία σχετικά με τα καθυστερημένα ασφάλιστρα των κατόχων κοινωνικής ασφάλισης παρατάθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2021.

.Source