Οι διοικητικές εξελίξεις είναι θέμα χρόνου

Υπάρχει μεγάλη πίεση για την παραίτηση από την ηγεσία του Προδρόμου Πετρίδη, στην πραγματικότητα, οι τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες δείχνουν ότι μια κίνηση για τη διαχείριση της εταιρείας προετοιμάζεται από ορισμένα άτομα με ισχυρό υπόβαθρο.

Η ομάδα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να βρει τον δρόμο της, և ο πρόεδρος κατηγορείται για μεγάλο μέρος της χειραγώγησης τα τελευταία χρόνια.

Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις του APOEL είναι θέμα χρόνου.

Υπάρχει μεγάλη πίεση για την παραίτηση από την ηγεσία του Προδρόμου Πετρίδη, στην πραγματικότητα, οι τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες δείχνουν ότι μια κίνηση για τη διαχείριση της εταιρείας προετοιμάζεται από ορισμένα άτομα με ισχυρό υπόβαθρο.

Η ομάδα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να βρει τον δρόμο της, և ο πρόεδρος κατηγορείται για μεγάλο μέρος της χειραγώγησης τα τελευταία χρόνια.

Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις του APOEL είναι θέμα χρόνου.

Υπάρχει μεγάλη πίεση για την παραίτηση από την ηγεσία του Προδρόμου Πετρίδη, στην πραγματικότητα, οι τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες δείχνουν ότι μια κίνηση για τη διαχείριση της εταιρείας προετοιμάζεται από ορισμένα άτομα με ισχυρό υπόβαθρο.

Η ομάδα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να βρει τον δρόμο της, և ο πρόεδρος κατηγορείται για μεγάλο μέρος της χειραγώγησης τα τελευταία χρόνια.

Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις του APOEL είναι θέμα χρόνου.

Source