Οι εκλογές για το προεδρικό συμβούλιο θα διεξαχθούν αύριο στο κοινοβούλιο

Η Γενική Συνέλευση της Συνέλευσης της Δημοκρατίας συνεδριάζει αύριο. Οι εκλογές για το Προεδρικό Συμβούλιο είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Η Γενική Συνέλευση της Συνέλευσης της Δημοκρατίας συνεδριάζει αύριο. Οι εκλογές για το Προεδρικό Συμβούλιο είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 10:00, θα περιλαμβάνει πρώτα τις παρουσιάσεις της Προεδρίας στη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, οι «Προεδρικές Εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου» θα διεξαχθούν στο τμήμα των εκλογών και της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Συνέλευσης, το Προεδρικό Συμβούλιο της Συνέλευσης της Δημοκρατίας αποτελείται από έναν Πρόεδρο της Συνέλευσης, έναν Αντιπρόεδρο της Συνέλευσης και έναν επαρκή αριθμό Γραμματέων και Διοικητικών Εποπτών.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αύριο, εκτός από τις τρέχουσες ομιλίες των μελών του κοινοβουλίου, υπάρχουν γραπτές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους, προφορικές ερωτήσεις και γραπτές ερωτήσεις που μετατρέπονται σε γραπτές ερωτήσεις.

Source