Οι επενδύσεις σε ακίνητα από ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιδημίας

Ο πρόεδρος της Inhouse Global, Fatih Ergüven, “(οι περισσότερες κατοικημένες περιοχές τον Μάρτιο από την Τουρκία) το Ιράκ και το Ιράν με επικεφαλής τον επικεφαλής του τραπεζιού, τις ΗΠΑ, δεν έφυγαν από την προσοχή ότι η περιουσία πήρε από τη Γερμανία και την Αγγλία.” είπε.