“Οι επόμενες 15 μέρες είναι πολύ σημαντικές για εμάς”

Ο δήμαρχος Yenierenköy Emrah Yeşilırmak ανακοίνωσε ότι υπήρχαν 1 υποθέσεις στο Yeşilköy, 7 υποθέσεις στο Yenierenköy και 8 υποθέσεις συνολικά.