Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν γρήγορες δοκιμές

Μετά από τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για συνέχιση του προγράμματος υποχρεωτικών ταχέων δοκιμών αντιγόνου για υπαλλήλους, το Υπουργείο Υγείας επεσήμανε τα εξής:

Οι εργοδότες / διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι το προσωπικό πραγματοποιεί ταχεία δοκιμή αντιγόνου σε εβδομαδιαία βάση ως εξής:

Για επιχειρήσεις από 4 έως 10 άτομα, τουλάχιστον 4 υπάλληλοι θα πρέπει να κάνουν το τεστ

Για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 11 άτομα, τουλάχιστον 4 άτομα ή 20% των εργαζομένων θα πρέπει να κάνουν το τεστ, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τους επόπτες τους για τη δοκιμή και το αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να φέρουν πιστοποιητικό.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή, ο επόπτης πρέπει να παρουσιάζει τον εβδομαδιαίο κατάλογο υπαλλήλων που πρέπει να έχουν τα εβδομαδιαία ταχεία αποτελέσματα των δοκιμών τους.

Εάν αποδειχθεί ότι η επιχείρηση δεν τηρεί τις διατάξεις, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα.

Εάν ένας υπάλληλος ψέμα ότι έχει κάνει τεστ, τότε ο υπάλληλος φταίει και θα του επιβληθεί πρόστιμο.

(φιλένιουζ)

Source