Οι εργασίες αποκατάστασης των κατεδαφισμένων διατηρητέων κτιρίων θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης σε τέσσερα διατηρητέα κτίρια που κατεδαφίστηκαν από την Αρχιεπισκοπή στην κεντρική Λευκωσία.

Όπως έχουμε μάθει, το έργο για την προετοιμασία εκτίμησης κινδύνων, το πρόγραμμα ασφάλειας και υγείας έχει ήδη ξεκινήσει.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι η χαρτογράφηση της κατάστασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο και η αρχιτεκτονική μελέτη θα υποβληθεί και θα εγκριθεί τον Απρίλιο. Απρίλιος Μετά την έγκριση της εξωγήινης μελέτης, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, οι εργασίες αποκατάστασης ξεκινούν αμέσως.

Υπενθυμίστε ότι η απόφαση της Αγιότητας να κατεδαφίσει 1ότι: Τέσσερις ιστορικές τοποθεσίες τον Φεβρουάριο Τα κτίρια κοντά στον ναό υπό κατασκευή στην αρχαία Λευκωσία προκάλεσαν μια καταιγίδα αντιδράσεων.

Δήμαρχος Λευκωσίας. Η απόφαση που ελήφθη ήταν η πιο ξεκάθαρη και σωστή επιλογή

Στις δηλώσεις του μυρμήγκι1:com:,Κι: Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωράτης ανακοίνωσε ότι η πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας, η οποία, όπως είναι γνωστό, έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου το 2021. Στη συνάντησή του στις 6 Φεβρουαρίου, αναφέρθηκε στην άμεση αποστολή της εκτέλεσης. Όχι οδηγίες προς την Αρχιεπισκοπή.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι αυτή είναι η αυστηρότερη, σαφέστερη επιλογή όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της Αρχιεπισκοπής, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των δικαιωμάτων του δήμου, με πλήρη επιφύλαξη. ,

Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι η εφαρμογή του είναι άμεση, επιτυγχάνοντας το στόχο της αποκατάστασης των επιζώντων χωρίς καθυστέρηση.

“Με άλλα λόγια, οι ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί να διεξαχθούν είναι νομικά δεσμευτικές, έχουν ορισμένα χρονοδιαγράμματα και, εάν δεν εφαρμοστούν, οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων θα εντατικοποιηθούν”, δήλωσε ο δήμαρχος Λευκωσίας.

Ο κ. Γιώρτης εξηγεί ότι οι όροι της σύμβασης «Αρχιεπισκοπή» του δήμου περιλαμβάνουν την υποβολή άμεσης εισπρακτέας εγγύησης 500.000 από την Αρχιεπισκοπή στον δήμο σε περίπτωση καθυστέρησης. Ταυτόχρονα, η συμφωνία προβλέπει μια ανεξάρτητη, γενικά αποδεκτή οντότητα που επιβλέπει την ανάκαμψη ειδικευμένων συντηρητικών με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Αυτός ο ρόλος ανέλαβε η κα. Athena Aristotle, πρώην διευθυντής του Τμήματος Αστικής Ανάπτυξης και Στέγασης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας

Σύμφωνα με την απόφασή του, η εγγύηση των 500.000 χιλιάδων ευρώ έγινε αποδεκτή από την Αρχιεπισκοπή για να εξασφαλίσει την αποκατάσταση των κτιρίων, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως στην ταυτόχρονη ανακατασκευή των διατηρητέων κτιρίων կառուց την κατασκευή του Καθεδρικού Ναού.

Όσον αφορά την εγγύηση, στην πραγματικότητα, έγινε μια αντίστοιχη πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση προς τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, τον επικεφαλής της Εκκλησίας της Κύπρου.

Μετά από πρόταση της Δημόσιας Διοίκησης, προτάθηκε να εγκριθεί επιτέλους αυτή η υφιστάμενη συμφωνία, η οποία ισχύει μόνο για έργα αστικής ανάπτυξης

Source