“Οι εργασίες για αυτό το ζήτημα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν”

Η Πλατφόρμα Οικονομικών Οργανισμών (EÖP) δήλωσε ότι χιλιάδες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν μετά το Υπουργείο Υγείας απαιτούσαν τη δοκιμή PCR για υπαλλήλους στον τομέα των υπηρεσιών έδειξαν ότι η επιδημία Covid-19 στη Βόρεια Κύπρο δεν ήταν τρομακτική και ότι οι αναδυόμενες περιπτώσεις προκλήθηκαν τόσο από τα κενά στο σύστημα ελέγχου όσο και από τη στάση των πολιτών να συμμορφωθούν με τα μέτρα. έχουν αναφερθεί.

Στη γραπτή δήλωση του EÖP, δηλώθηκε ότι το περιβάλλον ήταν κατάλληλο για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και τη διεξαγωγή των μελετών για την αναζωογόνηση της εξωτερικής ζήτησης που χάθηκε στο επιδημικό περιβάλλον και ότι ήταν σημαντικό έργο να φέρει τους φοιτητές στο νησί.

Αναφερόμενος στα λόγια του Olgun Amcaoğlu, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού την προηγούμενη μέρα, ότι η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση θα μπορούσε να ξεκινήσει στα πανεπιστήμια τον Φεβρουάριο, είπε: «Από τον Φεβρουάριο, συμφωνήθηκε ότι δεν θα ήταν κακό να κάνουμε τη δεύτερη περίοδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρόσωπο με την προϋπόθεση ότι η καραντίνα εφαρμόζεται στην είσοδο της χώρας» Σύμφωνα με τη δήλωση, δηλώθηκε ότι οι επιχειρησιακές μελέτες σχεδιασμού και εφαρμογής για το θέμα αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Στη δήλωση, «Δεν ανεχόμαστε σπατάλη χρόνου. Κάθε ώρα που σπαταλάμε είναι αρκετά σημαντική για να μας εμποδίσει να επιτύχουμε τον στόχο της «αρχικής εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο στο δεύτερο εξάμηνο του έτους», όπως δήλωσε ο Υπουργός. Ενώ η πλατφόρμα οικονομικών οργανισμών απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία τόσο όσον αφορά την προστασία της απασχόλησης όσο και τη συνέχιση των επιχειρήσεων μας, θεωρεί καθήκον να μοιραστεί με τα σχετικά μέρη και το κοινό ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει στο έργο με πλήρη ικανότητα και να κάνει τις απαραίτητες συνεισφορές. ” χρησιμοποιήθηκαν εκφράσεις.

Η δήλωση δημοσιεύθηκε με την υπογραφή του τουρκικού εμπορικού επιμελητηρίου Κύπρου (KTTO), του τουρκικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (KTSO), της Ένωσης Εργολάβων Κατασκευών (KTİMB) και της Ένωσης Ξενοδόχων (KITOB).

ΕΤΣΙ

Source