“Οι θετικές περιπτώσεις και οι επαφές παρακολουθούνται στενά”

Ο Amcaoğlu, Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού, απάντησε στην κριτική