Οι κατηγορίες εναντίον του δολοφονημένου «Στεροειδούς Βασιλιά» αποκαλύπτουν μια …