Οι Κύπριοι συνεχίζουν να αφήνουν χρήματα

Τον Νοέμβριο, οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν κατά 191 εκατομμύρια ευρώ, συνολικές καταθέσεις – 48 δισεκατομμύρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, οι συνολικές καταθέσεις τον Νοέμβριο 2020 σημείωσαν καθαρή αύξηση 190,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο 2020 καθαρή μείωση 114,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε το 0,1%. , Σε σύγκριση με -0,5% τον Οκτώβριο του 2020.

Επιπλέον, τα συνολικά δάνεια το Νοέμβριο του 2020 παρουσίασαν καθαρή πτώση, τα συνολικά δάνεια ανήλθαν σε 31,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα συνολικά δάνεια σημείωσαν καθαρή πτώση 60,4 εκατομμυρίων ευρώ, από 64,2 εκατομμύρια ευρώ τον Οκτώβριο του 2020.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε το -4,4%, από -4,1% τον Οκτώβριο του 2020. Το συνολικό υπόλοιπο δανείων ανήλθε σε 31,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον Νοέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η αναστολή καθυστερούμενων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος περί αναστολής πίστωσης από τον Υπουργό Οικονομικών, είχε αυξημένο αντίκτυπο στις προαναφερθείσες αλλαγές δανείων.

Η εκταμίευση αφορούσε δάνεια 10,4 δισ. Ευρώ σε μη χρηματοδοτούμενα νοικοκυριά από το ΔΝΤ.

Source