Οι μονάδες ταχείας δοκιμής είναι σήμερα σταθμευμένες σε εκκλησίες και πλατείες (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΒ)

Το δωρεάν λογισμικό παρακολούθησης συνεχίζεται γρήγορα δοκιμή: Αντιγόνο του γενικού πληθυσμού և εργαζόμενοι για συνεχή παρακολούθηση των κοινοτικών pl εργασιακών χώρων.

Οι εργοδότες, καθώς και οι προϊστάμενοι τμημάτων / υπηρεσιών του κοινού, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να συντονίζονται για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εταιρειών που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς, όπως εκπροσωπούν οι εργαζόμενοι γρήγορα δοκιμή:, για να εξασφαλιστεί μια υποχρεωτική εβδομαδιαία εξέταση γρήγορα δοκιμή: αντιγόνο πληρώματος:

  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες που απασχολούν έως και 3 άτομα πρέπει να ελέγχουν όλους τους υπαλλήλους.
  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες που απασχολούν 4 έως 10 άτομα πρέπει να ελέγχονται από τουλάχιστον 4 υπαλλήλους.
  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες με περισσότερους από 11 υπαλλήλους θα πρέπει να ελέγχονται από τουλάχιστον 5 άτομα ή το 30% των εργαζομένων, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχουν αυτοαπασχολούμενοι, όπως εκείνοι που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί և (ή) είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ηλικιωμένων ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή των αυτοαπασχολούμενων.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπροσωπούν το προσωπικό του σχολείου υποχρεωτική σε εβδομαδιαία βάση με: γρήγορα δοκιμή: Δοκιμές αντιγόνου Πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος.

Οι εργαζόμενοι μπορούν στη συνέχεια να έρθουν σε σημεία δειγματοληψίας σε όλες τις πολιτείες σύμφωνα με ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από τον εργοδότη / διευθυντή. Την Τετάρτη 7 Απριλίου, οι μονάδες δειγματοληψίας θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες:

βιασμός

βιασμός

Source