Οι πωλήσεις 41 μασκών που ονομάζονται «μη ασφαλείς» συνεχίζονται

Η Τουρκία Οικογένεια, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε διαδικασίες ελέγχου πανδημίας ήταν 335 ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός. 41 μάρκες μάσκας προσδιορίστηκαν ως “μη ασφαλές προϊόν”. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από αυτές τις μάσκες που μοιράστηκαν μέσω του Μη ασφαλούς συστήματος πληροφοριών προϊόντων (GÜBİS) εξακολουθούν να πωλούνται μέσω του Διαδικτύου.