Οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν 0,5 τοις εκατό τον Φεβρουάριο από τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους οι τιμές παραγωγών βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), από μήνα σε μήνα. Σε ετήσια βάση, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών αυξήθηκαν κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,7% στην ΕΕ.

Τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, οι τιμές στον τομέα της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και 0,8% στην ΕΕ. Οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, ενώ οι τιμές των διαρκών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,2 τοις εκατό στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3 τοις εκατό στην ΕΕ, από μήνα σε μήνα. Τον ίδιο μήνα, οι τιμές των μη διαρκών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,3 τοις εκατό στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2 τοις εκατό στην ΕΕ, ενώ οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,2 τοις εκατό τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, όλες τις μηνιαίες – μηνιαία βάση.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων από μήνα σε μήνα καταγράφηκαν στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο (και τα δύο + 2,8%), το Βέλγιο (+ 2,4%) και τη Λιθουανία (+ 2,0%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-9,7%), την Ισπανία (-1,5%) και την Πορτογαλία (-0,5%)

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, οι τιμές στον τομέα της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ και 3,0% στην ΕΕ. Οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4 τοις εκατό στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκαν κατά 2,6 τοις εκατό στην ΕΕ, ενώ οι τιμές των διαρκών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,2 τοις εκατό στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5 τοις εκατό στην ΕΕ, όλα σε ετήσια βάση- βάση έτους. Τον ίδιο μήνα, οι τιμές των μη διαρκών αγαθών μειώθηκαν κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και 0,3% στην ΕΕ, από έτος σε έτος. Οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,9% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, από έτος σε έτος.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι μεγαλύτερες μειώσεις από έτος σε έτος σημειώθηκαν στην Κύπρο (-4,2%), στη Λιθουανία (-2,1%) και στη Σλοβακία (-1,5%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία ( + 13,3%), Εσθονία (+ 7,5%) και Δανία (+ 7,3%).

Source