Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης … |: Δημοσιογράφος Κύπρος

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών (OSAK), με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ασθενών, τονίζει ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, πρέπει να παραμείνει ισχυρό, παρέχοντας ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες.

Το OSAK συνειδητοποιεί ότι όλοι – γιατροί – επαγγελματίες υγείας, έχουν αφιερώσει όλες τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της επιδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ασθενών, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, γιορτάζεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες φέτος, καθώς η επιδημία δεν έχει εξαφανιστεί και όλη η ανθρωπότητα συνεχίζει να την καταπολεμά.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, η εισαγωγή ενός κοινού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης βοήθησε σημαντικά τους πολίτες σε επιδημικές συνθήκες, προσφέροντας ίση, καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει ορισμένα κενά և ελλείψεις, που σχετίζονται κυρίως με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την εξειδίκευση, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο բաց έλλειψη ελέγχου.

“Σήμερα σας υπενθυμίζω ότι οι ασθενείς έχουν δικαιώματα που πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να ασκούνται”, πρόσθεσε. “Κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λάβει σωστή, ποιοτική φροντίδα και αξιοπρεπή φροντίδα.”

Με κύριο στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης των δικαιωμάτων όλων των πολιτών στην υγεία των ασθενών, η OSAK δηλώνει ότι φιλοδοξεί να Προώθηση και εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών μέσω της δημιουργίας Διαμεσολαβητή Υγείας ·

Ίση συμμετοχή εκπροσώπων ασθενών στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας, εφαρμογή և αξιολόγηση, εκπαίδευση ασθενών և εξουσιοδότηση συμμετοχής στη διαχείριση των ασθενειών τους, καθώς και διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών υγείας և ασφάλεια, προώθηση αξιόπιστης αξιολόγησης της υγείας, παρακολούθηση monitoring εργαλεία παρακολούθησης.

Ζητούν την ορθή εφαρμογή του GIS, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, να υποστηρίζουν τον τομέα της δημόσιας υγείας, να ενισχύουν և να προστατεύουν τη δημόσια υγεία μέσω τολμηρών επενδύσεων և πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης, να αναθεωρούν την πολιτική υγείας և να εστιάζουν στη δημόσια υγεία և συντήρηση առողջ. μέσω της εφαρμογής σύγχρονων πολιτικών για την πρόληψη και την πολιτιστική αλλαγή, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Το OSAK ενθαρρύνει το κοινό να επικοινωνήσει με τη γραμμή χωρίς χρέωση 1403, υποβάλλοντας τις δικές του καταγγελίες και παράπονα για θέματα υγείας.

Source