Ορισμένες λεπτομέρειες της ανεπίσημης συνάντησης του ΟΗΕ για την Κύπρο 5 + που φιλοξένησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες στη Γενεύη στις 27-29 Απριλίου.

Διαπιστώθηκε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες θα ακούσει τα κόμματα “ενεργά” κατά την ανεπίσημη συνάντηση του ΟΗΕ για την Κύπρο που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη στα τέλη Απριλίου και θα απαιτήσει από τα μέρη να διευκρινίσουν τις θέσεις τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Τουρκική Υπηρεσία Κύπρος (TAK), ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες θα οργανώσει 5 + Λεπτομέρειες και το πρόγραμμα της ανεπίσημης συνάντησης του ΟΗΕ έχει οριστικοποιηθεί.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα παρευρεθούν σε συναντήσεις που φιλοξενεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Εκπρόσωποι της ΕΕ θα είναι παρόντες στη Γενεύη για να διενεργήσουν διμερείς συναντήσεις με τα μέρη.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών συναντήσεων, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί χωριστά με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων την πρώτη ημέρα της συνάντησης. Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων των μερών και θα διεξαχθούν διμερείς συνομιλίες. Την τρίτη ημέρα, όταν οι συναντήσεις με τη συμμετοχή όλων των μερών θα συνεχιστούν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να συναντηθεί σε τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι έτοιμος να παραμείνει περισσότερο στη Γενεύη εάν οι τριήμερες συναντήσεις πραγματοποιούνται εποικοδομητικά και ότι η ανεπίσημη συνεδρίαση της Κύπρου στη Γενεύη μπορεί να παραταθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της Γενεύης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να εκδώσει κοινή δήλωση.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες θα παραστεί στην Κυπριακή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη για πρώτη φορά περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, μετά την έναρξη της επιδημίας κοραναϊού, καταδεικνύει τη σημασία που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας στην ο σκοπός αυτής της συνάντησης και ο ρόλος που του ζητήθηκε να αναλάβει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΗΕ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΕΒΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ Πλευράς

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες, με την πρόταση της τουρκικής πλευράς, ζήτησε άτυπη συνάντηση 5 + των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη στις 27-29 Απριλίου στο πλαίσιο της αποστολής καλής θέλησης του ΟΗΕ, προκειμένου να καθοριστεί εάν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των μερών , είχαν απαντήσει.

Η Jane Holl Lute, ο ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για την Κύπρο, πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των εγγυητικών χωρών στο νησί στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τις συναντήσεις της Γενεύης.

“Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΡΗ …”

Συνάντηση σε κοινό έδαφος στη συνάντηση της Γενεύης, φαίνεται ότι “τελικά εναπόκειται στα μέρη” να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι έτοιμος να ξεκινήσει.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΗΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες θα ακούσει τα κόμματα κατά την ανεπίσημη συνάντηση στη Γενεύη, η οποία θα προεδρεύεται στο πλαίσιο της αποστολής καλής θέλησης του ΟΗΕ, και θα απαιτήσει επίσης να αποσαφηνίσουν τις θέσεις τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ GENEVA

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε το TAK, το πρόγραμμα συνάντησης που θα διαρκέσει τρεις ημέρες στη Γενεύη έχει επίσης ολοκληρωθεί.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων χωριστά, και στη συνέχεια θα δώσει μια εναρκτήρια υποδοχή σε περιορισμένο αριθμό ατόμων στο πλαίσιο των μέτρων Kovid-19.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης θα ξεκινήσει με τη συνάντηση όλων των μερών, και στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες θα έχει μια σειρά ξεχωριστών διμερών συνομιλιών με όλα τα μέρη καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η δεύτερη μέρα θα τελειώσει με δείπνο.

Την τρίτη ημέρα της συνάντησης, προγραμματίζονται να συνεχιστούν οι διμερείς συνομιλίες και ο Γενικός Γραμματέας θα πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες ήταν έτοιμος να παραμείνει στη Γενεύη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η συνάντηση της Γενεύης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τρεις ημέρες, μπορεί να παραταθεί εάν οι συναντήσεις είναι εποικοδομητικές.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να εκδώσει κοινή δήλωση μετά τη λήξη της συνάντησης της Γενεύης.

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ GENEVA ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε το TAK, τα μέρη διαβίβασαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι γνώριζαν τη σημασία του στόχου της συνάντησης και την αποφασιστικότητά τους να υιοθετήσουν μια εποικοδομητική στάση στη συνάντηση. Κατά τη συνάντηση της Γενεύης, τα δύο μέρη θα αποκαλύψουν τη στάση και τα οράματά τους και θα ακούσουν τη στάση της άλλης πλευράς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται επίσης να “ακούσει” ενεργά τα μέρη στις συνεδριάσεις, και επίσης να ζητήσει από τα μέρη να διευκρινίσουν τις θέσεις τους.

Η επικρατούσα άποψη είναι ότι θα ήταν «ωφέλιμο» να πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση 5 + των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, προκειμένου τα μέρη να παρουσιάσουν με σαφήνεια τη στάση τους απέναντι στην επίλυση του Κυπριακού και να καθορίσουν εάν υπάρχουν κοινά βασικά στοιχεία.

Αναφέρεται επίσης ότι στις συνομιλίες της Γενεύης, η οποία θεωρείται ως «σημαντική συνάντηση» όπου τα μέρη θα παρουσιάσουν πού βρίσκονται και πού θα πάνε για την επίλυση του Κυπριακού, δεν αποκλείεται να συναντηθούν τα μέρη ένα κοινό έδαφος εάν δείχνουν “καλή θέληση και ευελιξία”.

Η ΕΕ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΥΤΡΕΣ

Έμαθε επίσης ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα βρίσκονται στη Γενεύη για να διενεργήσουν διμερείς συναντήσεις με τα μέρη, αλλά δεν θα παρευρεθούν στις συναντήσεις, τη δεξίωση και το δείπνο της Γενεύης που θα φιλοξενήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες.

BRT / TAK

Source