Ο αντίκτυπος του Brexit στην κυπριακή ναυτιλία – μεταφορές

Για να εκτυπώσετε αυτό το άρθρο, το μόνο που χρειάζεστε είναι να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο Mondaq.com.

Οι κίνδυνοι για την Κυπριακή ναυτιλία από το Brexit φαίνεται να είναι ελάχιστοι. Βρετανικές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία εγγραφής πλοίων στο κυπριακό μητρώο και άλλες εταιρείες έχουν μεταφέρει την έδρα τους στο νησί. Σε ευρύτερο επίπεδο, το Brexit θα επηρεάσει το εισόδημα και το εμπόριο των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά η κυπριακή ναυτιλία δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά προς το παρόν.

Μητρώο Κύπρου

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα βρετανικά σκάφη δεν θεωρούνται πλέον μέρος του στόλου της ΕΕ. Επιπλέον, οι βρετανικές ναυτιλιακές εταιρείες δεν θεωρούνται πλέον ευρωπαϊκές και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου, εκτός εάν πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές για να θεωρηθούν ευρωπαϊκές. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για να αποτρέψει τη διαγραφή σκαφών από το μητρώο του, επικοινώνησε και ενημέρωσε τα ενδιαφερόμενα μέρη για να κάνουν τις δικές τους προετοιμασίες για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντάς τους επιλογές. Οι Βρετανοί υπήκοοι και εταιρείες που κατείχαν πλοία νηολογημένα στην Κύπρο, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν τα πλοία τους νηολογημένα με την κυπριακή σημαία, είχαν τις ακόλουθες επιλογές:

  1. να μεταβιβάσουν την κυριότητα των πλοίων τους σε πρόσωπο το οποίο, δυνάμει του Άρθρου 5 του Κυπριακού Νόμου περί Ναυτιλιακών Ναυτικών, έχει το δικαίωμα να κατέχει κυπριακό πλοίο ·
  2. να μεταβιβάσει τις μετοχές ή να αλλάξει τους διευθυντές της εγγεγραμμένης ιδιοκτήτριας εταιρείας, έτσι ώστε, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του νόμου, οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες να θεωρούνται ότι ελέγχονται από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου · και
  3. να μεταφέρει την καταστατική έδρα της τρέχουσας εγγεγραμμένης ιδιοκτήτριας εταιρείας (επανένταξη) στην Κυπριακή Δημοκρατία (δυνάμει των άρθρων 354Α έως 354Η του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113) ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των Βρετανών εφοπλιστών μεταβίβασε την κυριότητα των σκαφών τους σε νεοσύστατες κυπριακές νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι Βρετανοί ιδιοκτήτες προχώρησαν στην ίδρυση κυπριακών οντοτήτων στο νησί, προκειμένου να παραμείνουν επιλέξιμοι για την κατοχή κυπριακών νηολογημένων σκαφών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, προς το παρόν, κανένα σκάφος να μην έχει διαγραφεί από το Κυπριακό Μητρώο ως αποτέλεσμα του Brexit.

Ναυτικοί

Εφόσον ο νόμος περί εμπορικής ναυτιλίας δεν επιβάλλει περιορισμούς στην εθνικότητα των ναυτικών που εργάζονται σε κυπριακά πλοία, οι 2.000 περίπου Βρετανοί ναυτικοί που εργάζονται σε πλοία με σημαία Κύπρου θα συνεχίσουν να το κάνουν χωρίς αποτέλεσμα και η κυπριακή σημαία θα συνεχίσει να πιστοποιεί και να αναγνωρίζει αυτοί οι ναυτικοί.

Η άφιξη των βρετανικών ναυτιλιακών οργανισμών στην Κύπρο

Το Brexit οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον από ναυτιλιακούς οργανισμούς που εδρεύουν στη Βρετανία και βλέπουν την Κύπρο ως ελκυστική δικαιοδοσία για ένα φυλάκιο ή βάση λόγω φόβων απώλειας πρόσβασης στην χρηματοοικονομική αγορά του μπλοκ.

Η Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Limited, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες στη διεθνή αγορά, λειτουργεί στη Λεμεσό από τον Φεβρουάριο του 2020, ως απόφαση της Brexit για τον ναυτιλιακό ασφαλιστή του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αβεβαιότητα σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η απόφαση της εταιρείας να επιλέξει την Κύπρο για τις δραστηριότητές της δείχνει ότι εταιρείες αυτού του διαμετρήματος προσδίδουν κύρος και ενοποιεί την Κύπρο ως ποιοτικό σύμπλεγμα θαλάσσιων δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας.

Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα είναι η βρετανική ναυτιλιακή εταιρεία P&O Ferries, η οποία μετέφερε την εγγραφή των έξι πλοίων στον λειτουργικό στόλο της English Channel στην Κύπρο πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, εν μέρει για να διατηρήσει τις φορολογικές ρυθμίσεις της εντός του μπλοκ. Σχετικά με το γιατί η εταιρεία επέλεξε την κυπριακή σημαία, ο εκπρόσωπος της P&O το δήλωσε Η κυπριακή σημαία βρίσκεται στη Λευκή λίστα τόσο των Μνημονίων Συμφωνίας του Παρισιού όσο και του Τόκιο για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα, με αποτέλεσμα λιγότερες επιθεωρήσεις και καθυστερήσεις και θα οδηγήσει σε πολύ πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη φορολογία χωρητικότητας καθώς τα πλοία θα φέρουν σημαία ΕΕ κράτος μέλος.”

Εκτός από τις δημοσιονομικές προοπτικές, η Κύπρος παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την προσέλκυση ναυτιλιακών και ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που επιδιώκουν να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Μεταξύ άλλων, η Κύπρος διαθέτει υψηλή διαθεσιμότητα ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, πολύγλωσσο, με κίνητρα εξειδικευμένα σε διάφορους τομείς, όπως ναυτιλία, χρηματοδότηση, ασφάλιση και νόμο. Η Κύπρος είναι δικαιοδοσία κοινού δικαίου, βάσει του αγγλικού δικαίου, με εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο. Η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση και μιλάει άριστα αγγλικά. Περισσότεροι από 150 ειδικοί ναυτικοί στο υπουργείο ναυτιλίας προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες 24/7 από τα γραφεία τους σε επτά χώρες. Επιπλέον, η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο μέρος σε όλες τις διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις για την ασφάλεια, την προστασία, την πρόληψη της ρύπανσης, τη ναυτική εργασία και την υγεία και ασφάλεια, με πλήρη εφαρμογή των διατάξεών τους. Η Κύπρος έχει επίσης συνάψει 27 διμερείς συμφωνίες για την εμπορική ναυτιλία, μέσω των οποίων τα πλοία των Κυπρίων τυγχάνουν εθνικής ή ευνοουμένης εθνικής μεταχείρισης στα λιμάνια άλλων κρατών. Αυτές οι συμφωνίες με χώρες που παρέχουν εργασία προβλέπουν συγκεκριμένους όρους απασχόλησης που είναι επωφελείς για τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς.

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου προορίζεται να παρέχει έναν γενικό οδηγό για το θέμα. Θα πρέπει να αναζητήσετε ειδικές συμβουλές σχετικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΡΘΡΑ: Μεταφορές από την Κύπρο

.Source