Ο αριθμός των θανάτων καταγράφηκε ως 362.

Το Coronavirus κοινοποιήθηκε στην Ημερήσια Δήλωση της Τουρκίας