Ο Δήμος Λευκωσίας προωθεί ενημερωτικά βίντεο … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Δημαρχείο της Λευκωσίας έχει δημιουργήσει μια σειρά ενημερωτικών βίντεο με στόχο τη διατήρηση της καθαριότητας στις γειτονιές μας.

Σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να συμβάλει σε αυτόν τον στόχο μέσω της σωστής διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, της φροντίδας απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της επιδημίας και της μετακίνησης των πρασίνων σε πράσινα μοσχεύματα.

Πιο συγκεκριμένα, απορρίπτουμε μόνο οικιακά απορρίμματα σε σάκους απορριμμάτων

Ποτέ δεν κλαδεύουμε σακούλες, σκουπίδια, πεζοδρόμια, δρόμους, μπαταρίες, παλιές ηλεκτρικές συσκευές, οικοδομικά υλικά, μπάζα, μονάδες, έπιπλα, στρώματα, άλλα χύδην ή επικίνδυνα υλικά, ενέσιμα, ιατρικά απόβλητα. Τα δοχεία απορριμμάτων μπορούν να τοποθετηθούν σε κάδους.

Επιπλέον, κάθε Τρίτη βράδυ, ανακυκλώσιμα υλικά όπως πλαστική, μεταλλική συσκευασία, χυμός, χαρτί, περιοδικά, διαφημίσεις, γυάλινες συσκευασίες (φιάλες, βάζα) τοποθετούνται στο “κουδούνι” πράσινων κάδων, τα οποία τοποθετούνται σε πολλά μέρη. Δήμος Λευκού. Βάζουμε μπαταρίες και ρούχα στους κάδους μιας ειδικής συλλογής.

Σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Βάζουμε τα μάσκα μίας χρήσης γάντια σε σακούλες και μετά στα σκουπίδια. Συνδέουμε τις σακούλες σκουπιδιών πολύ καλά πριν βάλουμε τα οικιακά σκουπίδια στους κάδους. Πλύνετε και απολυμαίνετε τακτικά τα δοχεία.

Στην επιβεβαιωμένη περίπτωση, βάζουμε τα οικιακά απορρίμματα σε μια διπλή σακούλα. Μετά από 72 ώρες, μετακινηθείτε σε μια κανονική περιοχή συλλογής.

Οι πολίτες μπορούν να μετακινούν χώρους πρασίνου στα είδη μαζικής περικοπής ή να καλούν το Δημαρχείο Λευκωσίας στο 22797007 και οι υπηρεσίες του Δημαρχείου Λευκωσίας μπορούν να τις μεταφέρουν με τις ακόλουθες χρεώσεις: 10 ευρώ για τρεις μεγάλες, 20 ευρώ για διπλές καμπίνες, 50 ευρώ για ημι φορτηγά, 100 ευρώ για φορτηγά, 200 ευρώ για φορτηγά.

Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube του δήμου – Δημαρχείο Λευκωσίας, στο Facebook – Δημαρχείο Λευκωσίας, στο Instagram – Δημαρχείο Λευκωσίας, αλλά σχετικές πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στο Podcasts του Δημαρχείου Λευκωσίας.

Τα βίντεο έχουν ως εξής:

https://www.youtube.com/watch?v=AjCwiOmem5Y:

https://www.youtube.com/watch?v=yecypm8dle4:

https://www.youtube.com/watch?v=u0XXrCEY8qw:

https://www.youtube.com/watch?v=ZlEei78sPbQ:

Τέλος, η πόλη της Λευκωσίας δηλώνει ότι «εναπόκειται σε εμάς να διατηρήσουμε τις γειτονιές μας καθαρές».

Source