Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΕΛΕ ξεκινά την πάλη ενάντια στο βόειο κρέας

Ο Δήμος Iskele θα ξεκινήσει βιολογικό ψεκασμό από αύριο για να αποτρέψει το σκαθάρι από πεύκα.