Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, το εμβόλιο Johnson και Johnson προκαλεί πήξη

Στη δήλωση του EMA, αναφέρθηκε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις αναφορές ότι υπήρχαν περιπτώσεις αγγειακής απόφραξης ως αποτέλεσμα πήξης σε ορισμένα άτομα που έλαβαν το εμβόλιο “Covid-19 Vaccine Janssen”, το οποίο χορηγήθηκε ως εφάπαξ δόση, σε αντίθεση με άλλους.

Η δήλωση ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν παρατηρηθεί 4 τέτοιες ασυνήθιστες περιπτώσεις πήξης μετά τον εμβολιασμό και δηλώθηκε ότι μία από αυτές αντιμετωπίστηκε σε κλινικές μελέτες και τρεις παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εμβολιασμών στις ΗΠΑ.

Στη δήλωση, σημειώθηκε ότι μία από τις περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα θάνατο.

Εταιρεία Johnson και Johnson Κορωνοϊός Το εμβόλιο χρησιμοποιείται επί του παρόντος μόνο στις ΗΠΑ. Η έγκριση που απαιτείται για τη χρήση του εμβολίου στις χώρες της ΕΕ κυκλοφόρησε στις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, η χρήση αυτού του εμβολίου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει σε χώρες της ΕΕ. Η εισαγωγή εμβολίων Johnson και Johnson στην ΕΕ αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο μισό του Απριλίου.

Η αμερικανική εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για 100 εκατομμύρια δόσεις που θα παραδοθούν έως τα τέλη Μαΐου.

Η EMA διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την υποψία ότι το εμβόλιο Kovid-19 που αναπτύχθηκε από τη βρετανική-σουηδική εταιρεία AstraZeneca με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης θα μπορούσε να προκαλέσει αγγειακή απόφραξη ως αποτέλεσμα της πήξης και δήλωσε ότι υπήρχε σχέση μεταξύ του εμβολίου AstraZeneca και των περιπτώσεων πήξης.

Ωστόσο, τονίστηκε ότι αυτό το είδος παρενέργειας είναι «πολύ σπάνιο» και τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θέσει περιορισμούς ηλικίας στη χρήση του εμβολίου.

.Source