Ο Λοτίδου προτείνει να επανεξεταστεί η απόφαση για μαθητές σε ειδικές ενότητες

ΜΙ: Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα և Προστασία, Η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη προτείνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, αφού λάβει τις απόψεις των γονέων και των οργανώσεων τους, επανεξετάζει αμέσως την απόφασή του σχετικά με τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων, έτσι ώστε τα μεμονωμένα μέτρα να μπορούν να συνεχίσουν να εμποδίζουν την εκπαίδευσή τους και να εξαλείψουν κάθε διάκριση εναντίον τους. με άλλα παιδιά την ηλικία τους που βρίσκονται στην ίδια θέση με αυτά.

Στην έκθεσή της για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για παιδιά που φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων, αναφέρει ότι Ο πρόεδρος της Ένωσης Συγγενών και Φίλων Ασθενών με Αυτισμό υπέβαλε καταγγελία στο γραφείο του κατά των πρόσφατων αποφάσεων για κλείσιμο σχολείων στις 11-29 Ιανουαρίου 2021 για την καταπολέμηση της επιδημίας του ιού. COVID:-19:

 1. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας ενημέρωσε ότι βάσει της σχετικής εγκυκλίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεότητας, θα γίνει σε ειδικές μονάδες νηπιαγωγείων και ειδικών σχολείων με τη φυσική παρουσία των παιδιών, αλλά στην περίπτωση των παιδιών. Σπουδάζουν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων, η μελέτη θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.
 2. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, συνιστάται η παραπάνω απόφαση διακριτική μεταχείριση Παιδιά που φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων, όπως: δεν είναι δυνατό practice στην πράξη είναι δυνατό να ελέγχετε το πρόγραμμα από απόσταση τους παρέχονται σε ειδικές μονάδες των σχολείων τους. Αργότερα, απόφαση: σχετικά με την αποτελεσματική παροχή ειδικής αγωγής για κάθε μαθητή, λαμβάνεται Από την αρμόδια επιτροπή ειδικής εκπαίδευσης της περιοχής, στον πυρήνα του ατομική αξιολόγηση σε κάθε μαθητή, κάτι τέτοιο Δεν είναι σκόπιμο να παρέχεται η ίδια εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά που σπουδάζουν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων.
 3. Ως αποτέλεσμα, καταλήγει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, τα παιδιά ειδικών μονάδων δημοτικών σχολείων αποκλείεται από τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκπαίδευσης Αυτό έχει όλες τις επιπτώσεις που θα έχει η ψυχολογία στην αναπτυξιακή τους πρόοδο, ειδικά σε παιδιά με αυτισμό. διαφοροποιώντας την καθημερινή τους ρουτίνα,
 4. Αναφέρεται ότι: συνοδούς παιδιά δημοτικού σχολείου, όπως αυτός! εκπαιδευτικοί, ακόμη Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, η βάση πληροφοριών στον καθημερινό τύπο, να πας σχολεία στο οποίο τοποθετούνται καθ ‘όλη τη διάρκεια της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τι λέει η έκθεση Λοτίδου;

 1. Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεότητας, αντίστοιχα Εγκύκλιος της 8ης Ιανουαρίου 2021[1] ενημέρωσε τη σχολική διοίκηση ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα παρέχονται παιδιά που φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων Εκπαίδευση εξ αποστάσεως με βάση το σχολείο, στον πυρήνα του Πεδίο δράσης:[2] αναφέρεται στην εγκύκλιο της 22ας Οκτωβρίου 2020.
 2. Με βάση αυτό Πεδίο δράσης: περιλαμβάνει τη συμμετοχή των μαθητών Ή σε δράσηή ασύγχρονη ή σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάλογα με τις δυνατότητες μαθητές և σχετικά με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου, ατομικά ή σε ομάδες, όπου οι μαθητές έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες να τα χρησιμοποιήσουν….,
 3. Σε: κύριο εργαλείο Να παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές ειδικών μονάδων στο πλαίσιο της δράσης, σχολική ιστοσελίδα:,
 4. Σύμφωνα με τα παραπάνω εγκύκλια, Ειδικές μονάδες νηπιαγωγείων λειτουργούν κανονικά φυσική παρουσία Φοιτητές:
 5. Με βάση Νόμος για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες, ή σε κάθε περίπτωση Περιφερειακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής Η απόφαση և αποφασίζει, αφού αξιολογήσει τα παιδιά, ο κ.Είναι σκόπιμο να τους παρέχουμε ειδική εκπαίδευση, κατάρτιση ή μέρος αυτής, σε ποιο βαθμό σε μια ειδική ενότητα;,
 6. Στην έκθεσή της που εκπονήθηκε από την περιφερειακή επιτροπή καθορίζει τα μέσα και τις ευκαιρίες που θα παρέχει ειδική εκπαίδευση για κάθε παιδί.Και σε ειδικές μονάδες που θα παρέχονται ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη σε συνηθισμένα σχολεία,Το ατομικό πρόγραμμα κατάρτισης χρησιμοποιείται αναλογικά.
 7. Ειδική εκπαίδευση σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, που σημαίνει “… Παροχή της απαραίτητης βοήθειας … για τη συνολική ανάπτυξή της σε όλους τους τομείς. ειδικά όλα τα επίπεδα ψυχολογικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. ”
 8. Με βάση Σχετικά με το νόμο για τα άτομα με αναπηρία, η λιγότερο ευνοϊκή ή δυσμενής μεταχείριση ενός ατόμου λόγω αναπηρίας είναι διάκριση λόγω αναπηρίας,Η αποτυχία πραγματοποίησης αλλαγών σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, καθιστά αδύνατη ή αδικαιολόγητα δύσκολη για ένα άτομο με αναπηρία την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Άνιση μεταχείριση ατόμων με αναπηρία,Για αυτόν τον σκοπό Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα με αναπηρίες προσαρμόζονται εύλογα στους μέγιστους διαθέσιμους πόρους,

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

 1. Με βάση Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Επικυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011, Τα κράτη αναγνωρίζουν Το δικαίωμα στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ուղղությամբ Πρέπει να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα για την παροχή::
 • Παροχή εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης, σε ένα περιβάλλον που μεγιστοποιεί την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη · που ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της πλήρους ολοκλήρωσης.
 • Τι μπορούν να έχουν τα άτομα με αναπηρία; πρόσβαση στην ποιοτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ίση βάση με τους άλλους.
 • Πού γίνεται η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία; περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη,
 1. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, οποιοσδήποτε αποκλεισμός ή περιορισμός βάσει αναπηρίας τελειώνει εμποδίζει ή αρνείται την αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων և θεμελιωδών ελευθεριών σε ίση βάση με τους άλλους σε οποιοδήποτε πεδίο, όπως αυτός! Άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογώνσυμβουλεύει Διακρίσεις λόγω αναπηρίας,[12]
 2. Με βάση αυτό, όχι αυτό Γενικό σχόλιο αρ. 4 (2016) Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία λογικές προσαρμογές πρέπει να επιλεγεί με βάση τις ατομικές ανάγκες և θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση, καθώς ακόμη και οι μαθητές με την ίδια αναπηρία μπορεί να χρειαστεί να λάβουν διαφορετικές εγκαταστάσεις.

Νόμος για τις φυλετικές και άλλες συγκεκριμένες διακρίσεις (Επίτροπος)

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 Νόμος για την καταπολέμηση των φυλετικών, ορισμένων άλλων διακρίσεων (Επίτροπος), είναι: Απαγορεύεται η διάκριση από το νόμοοποιαδήποτε στάση ή συμπεριφορά, διάταξη, όρος, πρότυπο ή πρακτική που ρυθμίζεται ειδικά, απαγορεύεται ή απαγορεύεται από οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άμεση ή έμμεση διάκριση, μεταξύ άλλων, για ειδικές ανάγκες“Οι διακρίσεις με την παραπάνω έννοια ενδέχεται να απαγορεύονται από το νόμο.” για οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων εκπαίδευσης,

Ευρήματα:

 1. Είναι απίθανο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της επιδημίας για τον περιορισμό τυχόν πιθανών εστιών του ιού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση.
 2. Η εκτίμηση της ακρίβειας των ληφθέντων μέτρων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου, καθώς πρόκειται για εμπειρογνωμοσύνη, βάσει της κρίσης των εμπειρογνωμόνων της αρμόδιας επιστημονικής ομάδας. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, η απόφαση του αρμόδιου φορέα είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτη.2: μέσω οποιουδήποτε δικαστικού ή εξωδικαστικού μηχανισμού.
 3. Εξ ου και έλεγχος Τα μέτρα που λαμβάνονται περιορίζονται σε έλεγχο της νομιμότητας βάσει της αρχής της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία αυτά τα μέσα πρέπει να είναι ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό : ն:ένα. Αναζητήστε μια πιο επιεική λύση στους περιορισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ειδικά σε περιπτώσεις όπου θα είναι εθελοντική θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί χωρίς την πρώτη ματιά να χτυπήσει τη συλλογική προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της επιδημίας.
 4. Σε αυτήν την περίπτωση, στην απόφαση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για παιδιά ειδικών μονάδων δημοτικών σχολείων, φαίνεται ότι: Τα παραπάνω δεν μπορούν να μετρηθούν, διότι στην περίπτωση των νηπιαγωγείων, καθώς και των ειδικών μονάδων ειδικών σχολείων, ήταν σωστό να συνεχιστεί η εκπαίδευση των παιδιών σε φυσική παρουσία.
 5. Κατά συνέπεια, ο τερματισμός της εκπαίδευσης των παιδιών σε ειδικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο περιορισμός της παρακολούθησής τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αντί της παρουσίας της ζωής. μπορεί να δημιουργήσει δυσμενή μεταχείριση εις βάρος τους, επειδή δεν έλαβε υπόψη τις ατομικές ανάγκες, αλλά και τα χαρακτηριστικά των παιδιών που υποστηρίζονται από ειδικές μονάδες. Και αυτό συμβαίνει επειδή η εκπαίδευση που λαμβάνουν στο πλαίσιο των Ειδικών Δυνάμεων, προφανώς և δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να αντικατασταθεί από ασύγχρονη, αλλά ακόμη και με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
 6. Εξαιτίας αυτού Το υπουργείο πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη απο ΕΚΕΙΝΗ την ΣΤΙΓΜΗ τόσο συνοδούς όσο και προπονητές Παιδιά που φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων είναι στα σχολεία, αυτός κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές ամ λογικές προσαρμογές σε αυτά τα παιδιά να μην στερηθούν το προνόμιο που τους δόθηκε από τη φυσική τους παρουσία στις Ειδικές Μονάδες,
 7. Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην οποία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη ή αδύνατη. αφενός, είναι λιγότερο ευνοϊκό և, κατά συνέπεια, κάνει διακρίσεις, εάν χωρίς την απαραίτητη διαφοροποίηση / προσαρμογή βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από άλλα παιδιά, αλλά και η αντικειμενική αδυναμία προσαρμογής του συνόλου ή μέρους του προγράμματος τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση οδηγεί σημαντικά στον αποκλεισμό τους από οποιαδήποτε εκπαίδευση.

ΜΙ. Προσφορά:

 1. Επομένως, με βάση τις ευθύνες μου, πώς; Ανεξάρτητος μηχανισμός προώθησης, προστασίας και παρακολούθησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία և Πώς; Ισότητα և Οργανισμός κατά των διακρίσεων Προτείνω όπως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, αφού έλαβε τις απόψεις των γονέων και των οργανώσεων τους, αμέσως τις επόμενες μέρες να επανεξετάσει αμέσως την απόφαση των παιδιών με αναπηρία που φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων να λάβουν μεμονωμένα μέτρα για να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους ομαλά. να εξαλείψει οποιαδήποτε διάκριση σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ηλικίας τους που βρίσκονται στην ίδια θέση με αυτά.

Source