Ο μεταλλαγμένος ιός παρατηρήθηκε επίσης στη Φινλανδία και τη Νορβηγία

Ένα πιο μεταδοτικό στέλεχος του νέου τύπου κοραναϊού βρέθηκε στη Φινλανδία και τη Νορβηγία.