Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών πέρασε την επιτροπή

πανό8

Η Συνέλευση της Δημοκρατίας, η Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού, συζήτησε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και τον ενέκρινε με πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνέλευσης της Δημοκρατίας, η επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση 298 εκατομμυρίων 977 χιλιάδων 200 TL για το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών με πλειοψηφία και την έστειλε στη γενική συνέλευση. Κατά την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, οι βουλευτές του CTP το καταψήφισαν.

Η Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού ολοκλήρωσε τις τρέχουσες εργασίες της μετά την ψηφοφορία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, ο Ünal Üstel, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών συμμετείχαν στη συνεδρίαση της επιτροπής και εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Τα μέλη της επιτροπής αναπληρωτής CTP Fikri Toros, βουλευτές του UBP Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, αναπληρωτής CTP Salahi Şahiner και αναπληρωτής της HP Gülşah Sanver Manavoğlu παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση υπό την προεδρία του αναπληρωτή UBP Sunat Atun. Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης της Δημοκρατίας Teberrüken Uluçay, ο αντιπρόεδρος της HP Tolga Atakan και ο ανεξάρτητος αναπληρωτής Hasan Büyükoğlu.

Η Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού θα πρέπει να συζητήσει το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 σε επίπεδο επιτροπής. Η Επιτροπή Υπηρεσιών θα συνεχίσει τον προϋπολογισμό της.

Source