Ο Πρωθυπουργός Saner αποδέχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΝΕ – PER SEN

Ο Πρωθυπουργός Έρσαν Σανέρ δέχθηκε τον Πρόεδρο Ένωσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Μεσογείου (ΟΝΕ Per-Sen) και τον Πρόεδρο του Ερντάλ Αλτούν.