Ο Πρόδρομος έχει συγκαλέσει συνάντηση στο APOEL

Μετά τις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, η κατάσταση στο APOEL δεν είναι καλή, η ατμόσφαιρα είναι πολύ δύσκολη για τον Πρόδρομο Πετρίδη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Πρόδρομος Πετρίδης κάλεσε τους υποστηρικτές του σε μια συνάντηση για να συζητήσουν τι συμβαίνει στην ομάδα και πέρα.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η κατάσταση στο APOEL δεν είναι καλή μετά τις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, և Η ατμόσφαιρα είναι πολύ δύσκολη για τον Πρόδρομο Πετρίδη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Πρόδρομος Πετρίδης κάλεσε τους υποστηρικτές του σε μια συνάντηση για να συζητήσουν τι συμβαίνει στην ομάδα και πέρα.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η κατάσταση στο APOEL δεν είναι καλή μετά τις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, և Η ατμόσφαιρα είναι πολύ δύσκολη για τον Πρόδρομο Πετρίδη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Πρόδρομος Πετρίδης κάλεσε τους υποστηρικτές του σε μια συνάντηση για να συζητήσουν τι συμβαίνει στην ομάδα και πέρα.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Source