Ο Πρόδρομος κάλεσε τους συναδέλφους του σε μια συνάντηση

Πολλές εξελίξεις αναμένονται στο APOEL, το οποίο μπορεί να επηρεάσει το διοικητικό μέρος μετά τη νέα ήττα στο πρωτάθλημα.

Όπως έχουμε μάθει, ο Πρόδρομος Πετρίδης έχει προσκαλέσει τους υποστηρικτές του σε μια συνάντηση για να συζητήσουν τι συμβαίνει στην ομάδα και πέρα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Είναι προφανές ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο για ένα δυνατό άτομο στο APOEL, είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πολλές εξελίξεις αναμένονται στο APOEL, το οποίο μπορεί να επηρεάσει το διοικητικό μέρος μετά τη νέα ήττα στο πρωτάθλημα.

Όπως μάθαμε, ο Πρόδρομος Πετρίδης έχει προσκαλέσει τους υποστηρικτές του σε μια συνάντηση για να συζητήσουν τι συμβαίνει στην ομάδα και πέρα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Είναι προφανές ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο για ένα δυνατό άτομο στο APOEL, είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Source