Ο Πρόδρομο απαντά στον Λοτίδου … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Πρόδρομος Πρόδρομου, απάντησε σε επιστολή του στην έκθεση του Πρωθυπουργού για την ειδική εκπαίδευση. Στην επιστολή, ο υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι μαθητές που φοιτούν σε ειδικές μονάδες εντάχθηκαν στις γενικές τάξεις των σχολείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ. Το Υπουργείο Διοίκησης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει αμέσως την απόφαση για μαθητές ειδικών μονάδων.

Στην επιστολή του Υπουργού Παιδείας, που δόθηκε ΚΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ: Σύμφωνα με πληροφορίες, ελήφθησαν υπόψη δεδομένα ειδικής εκπαίδευσης και προετοιμάστηκε ένα ειδικό πρόγραμμα για παιδιά που ενσωματώθηκαν στα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης των σχολείων. Κύριος. Ο Prodromu, στην πραγματικότητα, επεσήμανε ότι οι ανάγκες αυτών των παιδιών, που σχετίζονται με την ειδική αγωγή ή τη λογοθεραπεία, μπορούν να καλυφθούν μέσω της σύγχρονης ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν μαθήματα με τους συμμαθητές τους ενώ συνεχίζουν την ηλεκτρονική μάθηση, είτε μεμονωμένα είτε με μια ομάδα, ειδική μονάδα δασκάλου. Αυτό το μάθημα βασίζεται στις ανάγκες τους.

Όσον αφορά τη λογοθεραπεία, η επιστολή αναφέρει ότι το υπουργείο έχει κάνει εξαίρεση από τον κανόνα των καμερών, και με τη συγκατάθεση των γονέων, είναι δυνατόν να παρέχεται η απαραίτητη οπτική επαφή στη διαδικασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Απαντώντας στη διαφοροποίηση των μαθητών στα τμήματα ειδικής αγωγής, ο Πρόδρομος Πρόδρομου εξηγεί ότι τα ειδικά σχολεία είναι ξεχωριστές οντότητες για τις οποίες μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για ανεξάρτητες δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, τόνισε ότι ο αποφασιστικός παράγοντας στην απόφαση να συνεχιστεί η φυσική παρουσία των μαθητών σε ειδικά σχολεία είναι η παροχή εξειδικευμένης θεραπείας, η οποία θα συνεχιστεί στην περίπτωση των ειδικών σχολείων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, τα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης, που ενσωματώνονται στα σχολεία, εξαρτώνται από αυτά από την άποψη των δραστηριοτήτων τους.

Επιστροφή παιδιών με ειδική αγωγή
Ο Πρόδρομος Πρόδρομος, ανταποκρινόμενος στην επιστροφή των παιδιών με ειδική εκπαίδευση, κάποια στιγμή στα σχολεία, από πρότυπα, σημείωσε ότι τα παιδιά εντάσσονται στη γενική τάξη και παρακολουθούν το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται σε όλα τα παιδιά. Σημείωσε ότι δεν είναι πρακτικό να γίνεται διάκριση μεταξύ παιδιών με ειδική αγωγή, καθώς δεν θα ήταν δυνατόν να παρακολουθήσουν εκπαίδευση εξ αποστάσεως, η οποία πραγματοποιείται στην υπόλοιπη τάξη.

Ο Υπουργός Παιδείας έδωσε επίσης αριθμούς σε μαθητές που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ο αριθμός ξεπερνά τα 11.000 παιδιά, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατο να παρακολουθήσει σχολεία με φυσική παρουσία, λαμβανομένων υπόψη των υγειονομικών μέτρων. Στην πραγματικότητα, σημείωσε ότι αν τα παιδιά της ειδικής αγωγής φοιτούσαν στο σχολείο σε φυσική παρουσία, θα έπρεπε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης η απόφαση ότι δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι και οι μαθητές στο σχολείο, καθώς η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να γίνει από το σπίτι, ενώ τα σχολεία λειτουργούν με ομάδες ασφαλείας.

Πρόδρομος Ο Πρόδρομος διευκρίνισε για άλλη μια φορά ότι η απόφαση για τις δραστηριότητες των σχολείων είναι είτε αποτέλεσμα φυσικής παρακολούθησης είτε αποτέλεσμα εξ αποστάσεως μάθησης είναι αποτέλεσμα της απόφασης του Υπουργείου Υγείας.

Εν κατακλείδι, ο Υπουργός Παιδείας και Επιστημών σημείωσε ότι στο πνεύμα της έκθεσης του Επιτρόπου της Διοίκησης, μπορεί να μελετηθεί η εξαιρετική μετάβαση των παιδιών από την ειδική εκπαίδευση στα σχολεία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μετά από ειδικές προσαρμογές στα σχολεία, ανάλογα με τις ανάγκες, με τη συγκατάθεση των γονέων. Το Υπουργείο Παιδείας θα καλέσει τα σχολεία να ανακοινώσουν στους μαθητές ότι δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν επαρκώς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση և εάν οι γονείς ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα φυσικής παρακολούθησης μετά το σχολείο. Στη συνέχεια, η επιστολή αναφέρει ότι πρέπει να εξεταστεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για να διαπιστωθεί εάν μπορούν να εγκριθούν οι εξαιρέσεις από τα μέτρα του διατάγματος.

Source