Ο σκύλος που πέφτει στο πηγάδι διασώθηκε με επιχείρηση

Ο Δήμος Iskele έχει ξεκινήσει να εργάζεται σε επικίνδυνα πηγάδια