Ο φορολογικός συντελεστής για μερίσματα που αποσύρθηκαν σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες αυξήθηκε σε 15% – Επιχειρήσεις & Οικονομία

ΜΟΣΧΑ, 1 Ιανουαρίου / TASS /. Ο συντελεστής φόρου επί των μερισμάτων που εισήχθη στο εξωτερικό σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες (στην Κύπρο και στο Λουξεμβούργο) αυξήθηκε από 2% σε 15% από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ο αυξημένος φορολογικός συντελεστής θα ισχύει για τα έσοδα που ελήφθησαν το 2021.

Η Κρατική Δούμα της Ρωσίας (Κάτω Βουλή) επικύρωσε πρωτόκολλα για τροποποιήσεις συμφωνιών διπλής φορολογίας με την Κύπρο και το Λουξεμβούργο τον Δεκέμβριο του 2020. Τα έγγραφα υποβλήθηκαν για επικύρωση από τη ρωσική κυβέρνηση.

Το πρωτόκολλο μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου για τροποποιήσεις της διακυβερνητικής συμφωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας της 5ης Δεκεμβρίου 1998, υπογράφηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020. Οι αλλαγές στοχεύουν στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής μέσω της χρήσης συστημάτων, με τη βοήθεια των οποίων η μεγαλύτερη μέρος των εσόδων της ρωσικής καταγωγής καταβάλλεται ουσιαστικά σε ρώσους δικαιούχους μέσω της κυπριακής δικαιοδοσίας, όπου βρίσκονται εταιρείες που δεν διαχειρίζονται ανεξάρτητα αυτά τα έσοδα και μέσω των οποίων τα έσοδα μεταφέρονται ως διαμετακόμιση, σύμφωνα με επεξηγηματική σημείωση του εγγράφου.

Εξαιρέσεις από νέους κανόνες

Ωστόσο, οι διατάξεις του πρωτοκόλλου ορίζουν τη φορολογική μεταχείριση της πηγής εισοδήματος ως μερίσματα και τόκους στο ποσοστό 15% με εξαιρέσεις. Τέτοιες εξαιρέσεις όσον αφορά τα μερίσματα περιλαμβάνουν επενδύσεις που πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση, την Κεντρική Τράπεζα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες και των δύο χωρών, καθώς και τις δημόσιες εταιρείες της Κύπρου και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες έχουν τουλάχιστον το 15% των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου και η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον 15% μετοχές σε εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα, εντός 365 ημερών πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. Όσον αφορά αυτά τα έσοδα, ο φορολογικός συντελεστής της πηγής ορίζεται στο 5%. Το μειωμένο επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση του πραγματικού δικαιώματος μερίσματος των παραληπτών εισοδήματος και του κυπριακού ή ρωσικού καθεστώτος κατοίκου.

Όσον αφορά το εισόδημα από τόκους, τέτοιες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις χρέους προς δημόσιες εταιρείες, στις οποίες πληρούνται παρόμοιες προϋποθέσεις σχετικά με το ποσό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας που πληρώνει μερίσματα, και το μερίδιο των ιδίων μετοχών σε ελεύθερη κίνηση. Για αυτούς προβλέπεται ένα ποσοστό 5% του φόρου για την πηγή, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια δημόσια εταιρεία είναι πραγματικός δικαιούχος εισοδήματος και κάτοικος Κύπρου ή Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ταυτόχρονα, το πρωτόκολλο ορίζει την απαλλαγή από τη φορολογία για την πηγή εσόδων από τόκους που καταβάλλονται σε τραπεζικά δάνεια, σε διαπραγματεύσιμα κρατικά και εταιρικά ομολογιακά δάνεια, σε διαπραγματευόμενα δάνεια Eurobond, καθώς και στις υποχρεώσεις χρέους προς την κυβέρνηση, την Κεντρική Τράπεζα, συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες και των δύο κρατών. Το πραγματικό δικαίωμα εισοδήματος του ατόμου που λαμβάνει τέτοια έσοδα από τόκους και το καθεστώς κατοίκου στο συμβαλλόμενο κράτος είναι η προϋπόθεση για απαλλαγή από τη φορολογία για την πηγή εσόδων από τόκους από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις χρέους.

Παρόμοιες εξαιρέσεις ορίζονται από το πρωτόκολλο για τροποποιήσεις της συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και ιδιοκτησίας με ημερομηνία 28 Ιουνίου 1993, η οποία υπεγράφη στις 6 Νοεμβρίου, 2020.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρείχε νωρίτερα το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, χάρη στο πρωτόκολλο, ο προϋπολογισμός της χώρας θα λάβει επιπλέον έως 150 δις ρούβλια (1,9 δισ. Δολάρια) ετησίως από το 2021 από την αύξηση της φορολογίας μερισμάτων από την Κύπρο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε στις 25 Μαρτίου να αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής για μερίσματα στο εξωτερικό σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες από 2% σε 15%. Η πολιτική απαιτούσε αναθεώρηση των συμφωνιών φοροδιαφυγής διπλής φορολογίας με ορισμένες χώρες.

Source