Ο EASO διπλασιάζει τον αριθμό προσωπικού στη Μάλτα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο με έδρα τη Μάλτα υπερδιπλασιάζει τον αριθμό του προσωπικού που λειτουργεί στη Μάλτα για δύο χρόνια, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στα πέντε κράτη μέλη της Μεσογείου της ΕΕ που λαμβάνουν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου.

Οι πέντε χώρες – η Μάλτα, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία – αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του προϋπολογισμού του οργανισμού, που εδρεύει στη Μάρσα.

Η EASO θα αναπτύξει περίπου 2.000 άτομα στα πέντε κράτη μέλη, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά θα εδρεύουν στην Ελλάδα. Μεταξύ 2020 και 2021, ο αριθμός του προσωπικού που σταθμεύει στη Μάλτα αυξάνεται κατά 129%.

Ο οργανισμός σημείωσε ότι οι δραστηριότητές του στη Μάλτα ήταν ολοκληρωμένοι και περιελάμβαναν «συνέντευξη αιτούντων, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, υποστήριξη ευπάθειας, υποστήριξη στις μονάδες του Δουβλίνου και διαρθρωτική βοήθεια όσον αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων ασύλου και υποδοχής»

Το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2021 στη Μάλτα επισημαίνει δύο μέτρα: τη βελτίωση της πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου και την εφαρμογή προτύπων υποδοχής σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

Source