Ο Taçoy υποστήριξε ότι δεν είναι σωστό να συμμετάσχουν στις εκλογές του Αυγούστου.

Ο αναπληρωτής του UBP Hasan Taçoy υποστήριξε ότι δεν είναι σωστό να πας στις εκλογές του Αυγούστου σε ένα περιβάλλον όπου ο αριθμός των καθημερινών υποθέσεων είναι 70