Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο καπνίζουν κάθε χρόνο, αν και δεν καπνίζουν

Με την πρωτοβουλία του ΠΟΥ, η 9η Φεβρουαρίου ονομάζεται «Παγκόσμια Ημέρα Διακοπής του Καπνίσματος» από το 1987, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τις βλάβες του καπνίσματος και να καταπολεμηθεί ο καπνός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέταξε ο ανταποκριτής της ΑΑ από τα δεδομένα της ΠΟΥ, τα προϊόντα καπνού προκαλούν το θάνατο περισσότερων από τους μισούς καταναλωτές τους.

80 τοις εκατό των καπνιστών ζουν σε χώρες χαμηλού και εισοδήματος μεσαίου εισοδήματος

Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι καπνίζουν και το 80 τοις εκατό αυτών των ανθρώπων ζουν σε υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Τουρκία, τα τσιγάρα και καταναλώνουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 100 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν λόγω ασθενειών που σχετίζονται με τη χρήση καπνού.

Οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με το κάπνισμα συμβαίνουν σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, οι οποίες συχνά αποτελούν στόχο έντονης παρέμβασης και εμπορίας της βιομηχανίας καπνού.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι οι χρήστες καπνού χρειάζονται βοήθεια για να σταματήσουν το κάπνισμα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι πολύ λίγοι καταναλωτές τσιγάρων κατανοούν τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση καπνού.

Ωστόσο, οι περισσότεροι καπνιστές θέλουν να σταματήσουν όταν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους του καπνού, αλλά μόνο το 4 τοις εκατό αυτών που θέλουν να σταματήσουν την επιτυχία τους όταν δεν είναι διαθέσιμη η απαραίτητη υποστήριξη.

Το TOBACCO ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ

Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω ασθενειών που σχετίζονται με τη χρήση καπνού. Ενώ περισσότεροι από 7 εκατομμύρια από αυτούς τους θανάτους σχετίζονται άμεσα με τη χρήση καπνού, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν λόγω ασθενειών που προκαλούνται από την έκθεση στον καπνό τσιγάρων, παρόλο που δεν χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού.

Αυτή η κατάσταση αποτελεί επίσης σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά. Τα μισά παιδιά στον κόσμο αναπνέουν τον αέρα που έχει μολυνθεί από τον καπνό των τσιγάρων και, κατά συνέπεια, 65 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με τον καπνό των τσιγάρων. Το κάπνισμα εγκύων γυναικών προκαλεί προβλήματα υγείας στα μωρά που θα υποστούν δια βίου.

Λόγω του εθισμού του, ο καπνός επηρεάζει επίσης σοβαρά το εισόδημα των νοικοκυριών και προκαλεί κακή υγεία καθώς και κακή υγεία.

Προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση για καπνό, βασικά μέτρα όπως οι νόμοι «χωρίς καπνό» που ενθαρρύνουν τη διακοπή του καπνίσματος, τις προειδοποιητικές προειδοποιήσεις για την υγεία, τις απαγορεύσεις διαφήμισης και προώθησης της κατανάλωσης καπνού και τους φόρους στην κατανάλωση καπνού.

Η αύξηση των τιμών καπνού κατά 10% προβλέπεται να μειώσει την κατανάλωση κατά 4% στις χώρες με υψηλό εισόδημα και περίπου 5% στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Το Κιριμπάτι ηγείται της λίστας των χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση τσιγάρων με 47,4 τοις εκατό.

Στη χώρα αυτή ακολουθούνται από το Μαυροβούνιο (46%), την Ελλάδα (43,7%), το Ανατολικό Τιμόρ (42,2%), τη Ρωσία (40,9%) και το Ναουρού (40%).

.Source