Πήρε το Papunashvili, θα πάρει τρία

Τον Ιανουάριο, ο Απόλλων θα κάνει τέσσερα περάσματα για να περάσει πλήρως το πρωτάθλημα.

Μετά την εξαγορά του Papunashvili, ο Γιάννης Άνης Πετράκης στοχεύει να υποστηρίξει αυτούς τους τρεις παίκτες για να αποκτήσουν βαθύτερες, καλύτερες επιλογές ποιότητας.

Όπως είναι γνωστό, σκοπεύει να αποκτήσει έναν πτέρυγα (ο Έλβα Ρασάνι βρίσκεται στον κύκλο), ενώ μετά από μια καλή απόδοση στη θέση του αριστερού αμυντικού της Ατίλα Σάλα, κάνει δεύτερη σκέψη, և αντ ‘αυτού, πιθανότατα θα κινηθεί για να αποκτήσει έναν άλλο ακραίο επιθετικό.

Η τέταρτη θέση θα πάει σε έναν παίκτη ποδοσφαίρου που θα παίξει στο κέντρο και θα μπορεί να απαντήσει και στα 8 και 10.

Τον Ιανουάριο, ο Απόλλων θα κάνει τέσσερα περάσματα για να περάσει πλήρως το πρωτάθλημα.

Μετά την εξαγορά του Papunashvili, ο Γιάννης Άνης Πετράκης στοχεύει να υποστηρίξει αυτούς τους τρεις παίκτες για να αποκτήσουν βαθύτερες, καλύτερες επιλογές ποιότητας.

Όπως είναι γνωστό, σκοπεύει να αποκτήσει έναν πτέρυγα (ο Έλβα Ρασάνι βρίσκεται στον κύκλο), ενώ μετά από μια καλή απόδοση στη θέση του αριστερού αμυντικού της Ατίλα Σάλα, κάνει δεύτερη σκέψη, և αντ ‘αυτού, πιθανότατα θα κινηθεί για να αποκτήσει έναν άλλο ακραίο επιθετικό.

Η τέταρτη θέση θα πάει σε έναν παίκτη ποδοσφαίρου που θα παίξει στο κέντρο και θα μπορεί να απαντήσει και στα 8 και 10.

Τον Ιανουάριο, ο Απόλλων θα κάνει τέσσερα περάσματα για να περάσει πλήρως το πρωτάθλημα.

Μετά την εξαγορά του Papunashvili, ο Γιάννης Άνης Πετράκης στοχεύει να υποστηρίξει αυτούς τους τρεις παίκτες για να αποκτήσουν βαθύτερες, καλύτερες επιλογές ποιότητας.

Όπως είναι γνωστό, σκοπεύει να αποκτήσει έναν πτέρυγα (ο Έλβα Ρασάνι βρίσκεται στον κύκλο), ενώ μετά από μια καλή απόδοση στη θέση του αριστερού αμυντικού της Ατίλα Σάλα, κάνει δεύτερη σκέψη, և αντ ‘αυτού, πιθανότατα θα κινηθεί για να αποκτήσει έναν άλλο ακραίο επιθετικό.

Η τέταρτη θέση θα πάει σε έναν παίκτη ποδοσφαίρου που θα παίξει στο κέντρο και θα μπορεί να απαντήσει και στα 8 και 10.

Source