Παγκόσμιο Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης (LMS) Market 2021 Future Growth Εξερευνήθηκε στην Τελευταία Έκθεση Έρευνας έως το 2027, βασικοί παίκτες- Λογισμικό Absorb (Καναδάς), Adobe Systems (ΗΠΑ), Blackboard (ΗΠΑ), Cornerstone OnDemand (US), CrossKnowledge (US)

Zeal Insider παρέχει μια εις βάθος ανάλυση για το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης (LMS) με τις πραγματικές αγοραίες αξίες για τα έτη 2018 και 2019 μαζί με προβλέψεις για μια περίοδο από το 2020 έως το 2028. Η παγκόσμια αγορά του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης (LMS) αναλύεται πλήρως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προϊόντος, τον τρόπο παράδοσης, το στοιχείο, τον τελικό χρήστη και την περιοχή. Η έκθεση έρευνας του Global Corporate Learning Management System (LMS) επισημαίνει τις πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές, όπως προγράμματα οδήγησης, περιορισμούς, ευκαιρίες, απειλές και παγκόσμιους βασικούς κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων προόδου, της ανταγωνιστικής ανάλυσης τοπίου και των βασικών περιοχών. Επιπλέον, αυτή η ερευνητική έκθεση εκτιμά το μέγεθος της αγοράς, την αξία, τα έσοδα, το μικτό περιθώριο, τον όγκο, την ανάλυση κόστους, το ρυθμό ανάπτυξης και τα μερίδια αγοράς για τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, αυτή η ερευνητική έκθεση παρέχει τη γραφική παράσταση για το ανταγωνιστικό τοπίο και παρέχει τη χαρτογράφηση μεμονωμένων ανταγωνιστών στην αγορά του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης (LMS) σύμφωνα με διάφορους βασικούς δείκτες απόδοσης. Αυτή η ερευνητική έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες Αγορά Εταιρικού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS) δυνατότητα ανάπτυξης. Οι κύριοι παίκτες που παρουσιάζονται σε αυτήν την αναφορά περιλαμβάνουν: Absorb Software (Canada), Adobe Systems (US), Blackboard (US), Cornerstone OnDemand (US), CrossKnowledge (US), CYPHER LEARNING (US), D2L (Canada), Docebo (Canada), Epignosis (US), Expertus (US), Geenio (Cyprus), Growth Engineering (UK), IBM (Kenexa; US), Instructure (Bridge; US), iSpring (US), Latitude CG (US), LearnUpon (Ιρλανδία), Mindflash (US), Oracle (ΗΠΑ), Saba Software (ΗΠΑ), SAP (Γερμανία), Schoology (US), SumTotal Systems (US), Tata Interactive Systems (India), Upside Learning (UpsideLMS; India), G-Cube (Ινδία)

Αυτή η αναφορά θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον όγκο, την ανάπτυξη με τις επηρεαστικές τάσεις. Κάντε κλικ για λήψη του ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ PDF (Συμπεριλαμβανομένων των πλήρων TOC, του πίνακα και των αριθμών): https://www.zealinsider.com/report/237404/corporate-learning-management-system-lms-market#sample

Κάλυψη Covid19

Λόγω της εκδήλωσης του ιού Covid-19 από τον Δεκέμβριο του 2019, κάθε κλάδος επηρεάζεται εξίσου. Αυτή η πανδημία δημιουργεί τις τεράστιες απώλειες για όλες τις βιομηχανίες. Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 έχει προσθέσει παράγοντες κινδύνου στην ήδη αδύναμη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον, πολλοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού, τη μεταφορά, τη μη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και την έλλειψη εργαζομένων. Η έρευνα της Global Corporate Learning Management System (LMS) καλύπτει όλους τους παράγοντες σχετικά με την πανδημία Covid-19 που επηρεάζει την ανάπτυξη της αγοράς.

Πληροφορίες κατασκευαστών

Στους κατασκευαστές, η εταιρεία πληροφοριών καλύπτει τη λεπτομερή ανάλυση σημαντικών παικτών όπως Absorb Software (Canada), Adobe Systems (US), Blackboard (US), Cornerstone OnDemand (US), CrossKnowledge (US), CYPHER LEARNING (US), D2L (Canada), Docebo (Canada), Epignosis (US), Expertus (US), Geenio (Cyprus), Growth Engineering (UK), IBM (Kenexa; US), Instructure (Bridge; US), iSpring (US), Latitude CG (US), LearnUpon (Ιρλανδία), Mindflash (US), Oracle (ΗΠΑ), Saba Software (US), SAP (Γερμανία), Schoology (US), SumTotal Systems (US), Tata Interactive Systems (India), Upside Learning (UpsideLMS; India), G-Cube (Ινδία) Η ερευνητική έκθεση παρέχει τις λεπτομερείς βασικές πληροφορίες των κατασκευαστών. Τα εταιρικά προφίλ των βασικών παικτών περιλαμβάνουν τις λεπτομερείς πληροφορίες του οργανισμού μαζί με τα έσοδά τους. Επίσης, στο εταιρικό προφίλ, αυτή η ερευνητική έκθεση παρέχει τις τρέχουσες τάσεις και ανακοινώσεις σχετικά με το προϊόν. Επιπλέον, οι βασικοί κατασκευαστές προσφέρουν τις στρατηγικές ανάπτυξης που προσλαμβάνονται για να κατανοήσουν το ανταγωνιστικό σενάριο της παγκόσμιας αγοράς Corporate Management Management System (LMS). Επιπλέον, αυτή η ερευνητική έκθεση παρέχει μια γραφική αναπαράσταση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά του Συστήματος Εταιρικής Μάθησης (LMS). Η χαρτογράφηση μεμονωμένων ανταγωνιστών στην αγορά Corporate Learning Management System (LMS) έγινε με βάση διάφορους βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως μερίδια αγοράς, τύπο προϊόντος, πρόσφατη και επικείμενη ανάπτυξη και άλλα.

Τμηματοποιήσεις

Η ερευνητική έκθεση παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση της αγοράς του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης (LMS), η οποία είναι τμηματοποιημένη σε τύπο και εφαρμογές. Αυτή η έκθεση παρέχει τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση διαφόρων τύπων και εφαρμογών σε βασικές χώρες της αγοράς σε όλο τον κόσμο.

Με βάση τον τύπο, η παγκόσμια αγορά Corporate Learning Management System (LMS) χωρίζεται σε ακόλουθες κατηγορίες: Εκπαίδευση εξ αποστάσεως, Εκπαιδευτική καθοδήγηση, Άλλοι

Παρομοίως, με βάση την τελική χρήση / εφαρμογές, η παγκόσμια αγορά Corporate Learning Management System (LMS) χωρίζεται σε ακόλουθες κατηγορίες: Λογισμικό και Τεχνολογία, Υγειονομική περίθαλψη, Λιανική, BFSI, Βιομηχανία, Κυβέρνηση και Άμυνα, Telecom, Άλλα

Έχετε κάποιο ερώτημα ή συγκεκριμένη απαίτηση; Ρωτήστε στον ειδικό μας στον κλάδο @ https://www.zealinsider.com/report/237404/corporate-learning-management-system-lms-market#inquiry

Περιφερειακές πληροφορίες

Με βάση τη γεωγραφία, η αγορά του Συστήματος Εταιρικής Μάθησης (LMS) χωρίζεται σε διάφορες περιοχές και χώρες ως εξής:

 • Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς)
 • Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, υπόλοιπη Ευρώπη)
 • Ασία-Ειρηνικός (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Υπόλοιπο Ασίας-Ειρηνικού)
 • Λατινική Αμερική (Μεξικό, Βραζιλία, Υπόλοιπο Λατινικής Αμερικής)
 • Μέση Ανατολή και Αφρική (Χώρες του ΣΣΚ, Νότια Αφρική, Υπόλοιπο ΜΕΑ)

Γιατί να αγοράσω αυτήν την αναφορά από το Zeal Insider;

 • Το παγκόσμιο εταιρικό σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) αναφέρει το μέγεθος της αγοράς από το 2018 έως το 2028.
 • Η έκθεση της Global Corporate Learning Management System (LMS) παρέχει τις αναλυτικές πληροφορίες της αγοράς ανάλυσης.
 • Καλύπτει τις πληροφορίες σχετικά με τους οδηγούς της αγοράς, τον περιορισμό και τις ευκαιρίες που θα επηρεάσουν τη δυναμική της αγοράς.
 • Η έκθεση της Global Corporate Learning Management System (LMS) παρέχει την ανάλυση επιπτώσεων των οδηγών και των περιορισμών.
 • Περιεκτική χαρτογράφηση βασισμένη σε ανταγωνιστικό τοπίο.
 • Η ερευνητική έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με διάφορα τμήματα και περιοχές μαζί με μεμονωμένα μερίδια αγοράς.
 • Καλύπτει τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς παίκτες.

Αγοράστε έναν χρήστη με έκπτωση τώρα: https://www.zealinsider.com/checkout?reportId=237404&&usert=su

Ποιος θα επωφεληθεί από αυτήν την αναφορά;

 • Επενδυτές και ιδιωτικές εταιρίες
 • Πάροχοι εταιρικού συστήματος διαχείρισης εκμάθησης (LMS)
 • Προμηθευτές και διανομείς
 • Κυβερνητικοί και ρυθμιστικοί φορείς
 • Τελικούς χρήστες

Μεθοδολογία αναφοράς

Στην ερευνητική μεθοδολογία, η Apex Market Research κατανοεί αρχικά τη συνολική βιομηχανία που εξυπηρετεί την αγορά. Μερικές από τις πιο σημαντικές πηγές που χρησιμοποιούνται για τη δευτεροβάθμια έρευνα περιλαμβάνουν εκθέσεις βιομηχανίας, εμπορικά περιοδικά, εμπορικά περιοδικά, εκδόσεις βιομηχανίας και άλλες δημοσιεύσεις από κυβερνητικές και εμπορικές ενώσεις, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, κατά την αναζήτηση σε διάφορους ιστότοπους εταιρειών, δελτία τύπου και φυλλάδια προϊόντων για να αποκτήσετε ακριβή κατανόηση των προσφορών προϊόντων στην αγορά. Μετά τη συλλογή πληροφοριών αγοράς από διάφορες πηγές, η εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης για να φτάσει στις εκτιμήσεις της αγοράς. Στη συνέχεια, μετά από δευτεροβάθμια έρευνα, διεξάγουμε περαιτέρω εκτεταμένη πρωτογενή έρευνα, πραγματοποιώντας ερευνητικές συνεντεύξεις με διάφορους εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, βετεράνους, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και βασικούς ηγέτες γνώμης, μεταξύ άλλων.

Αποκτήστε πρόσβαση στις πλήρεις πληροφορίες αναφοράς με το TOC, εδώ: https://www.zealinsider.com/report/237404/corporate-learning-management-system-lms-market

Σχετικά με εμάς

Στο Zeal Insider σκοπεύουμε να είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες στην ποιοτική και προγνωστική ανάλυση καθώς βρισκόμαστε στην πρώτη θέση για τον εντοπισμό των παγκόσμιων βιομηχανικών τάσεων και ευκαιριών και τη χαρτογράφηση τους για εσάς σε μια ασημένια πιατέλα. Ειδικευόμαστε στον εντοπισμό των ικανοποιητικών δραστηριοτήτων της αγοράς και συνεχώς πιέζουμε τους τομείς που επιτρέπουν στους πελάτες μας να λαμβάνουν τις πιο καινοτόμες, βελτιστοποιημένες, ολοκληρωμένες και στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις, προκειμένου να τις βάλουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

1ος όροφος, κτίριο Harikrishna,
Samarth Nagar, New Sanghvi,
Πούνε – 411027 Ινδία
+ 91-8149441100 (GMT Ώρες γραφείου)
+17738002974
[email protected]

Source