«Πακέτο επαγγελματικής προστασίας και δημιουργίας υποστήριξης δημιουργίας»

«Πακέτο επαγγελματικής προστασίας και δημιουργίας υποστήριξης δημιουργίας»,

Η περίοδος αίτησης για τη Φάση Ι του προγράμματος έχει παραταθεί και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε επιχειρήσεις με 2 έως 15 υπαλλήλους να μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Θα παράσχει σημαντική υποστήριξη 7,2 εκατομμυρίων ευρώ Πακέτο για την Προστασία της Απασχόλησης και Δημιουργία Επιχειρήσεων Θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το πρόγραμμα υποστήριξης στοχεύει να συμβάλει στην οικονομική σταθερότητα παρέχοντας οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, για την πρόληψη περαιτέρω απώλειας απασχόλησης, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των βιώσιμων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης.

Η υποστήριξη θα αποτελείται από δύο φάσεις: Στο στάδιο Ι Μπορούν να εφαρμόσουν επιχειρήσεις με 2 έως 15 υπαλλήλους σύμφωνα με τα κριτήρια στον κλάδο της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της επιχείρησης από επιχείρηση σε επιχείρηση, και στοχεύει στην παροχή 1.500 ευρώ σε περίπου 1000 επιχειρήσεις.

ΙΙ. ΣτάδιοΘα υποστηριχθούν περίπου 100 επιχειρήσεις με 6 έως 49 υπαλλήλους στη βιομηχανία, στη μεταποίηση και στους τομείς των επιχειρήσεων Αποδεικνύοντας ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, δείχνοντας ότι λαμβάνουν υπόψη τις επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την πράσινη οικονομία, καθώς και τις δυνατότητές τους για διατήρηση της απασχόλησης, πρόσληψη νέου προσωπικού, ανάπτυξη νέων αγορών / προϊόντων για ανάπτυξη , ανάπτυξη και / ή διαφοροποίηση. Το μέγιστο ποσό στήριξης που παρέχεται σε επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι 60.000 ευρώ.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη Φάση Ι του προγράμματος 30 Απριλίου 2021 (έως τις 15:00 ώρα Κύπρου). Μόνο διαθέσιμο στο www.isdestek.eu Ηλεκτρονική φόρμα αίτησης Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με συμπλήρωση θα γίνονται δεκτές. Επιπλέον, θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από την ίδια διεύθυνση.

Πρόγραμμα II. Το στάδιο της κλήσης της αίτησης θα ανακοινωθεί αργότερα.

Το πρόγραμμα στήριξης που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίστηκε η NI-CO, σε συντονισμό με το «Κέντρο Συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «το τουρκικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου» (KTSO), το «Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου Κύπρου» (KTTO), «Κύπρος Τούρκοι Εμπορικοί και Τεχνικοί Επιμελητήριο »(KTEZO) και ο« Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων Κύπρου »(YAGA), στο πλαίσιο του έργου« Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα και Διάλογος »που πραγματοποίησε η NI-CO.

.Source