Πανικός Kovid-19 στο Γραφείο Εργασίας

Πανικός Covid-19 εμφανίστηκε σήμερα στο Γραφείο Εργασίας.