Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Μεταμόσχευσης, ανακοίνωσε το OKYPY.

Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία υγείας, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κενή θέση του Διευθυντή του Κέντρου Μεταμόσχευσης Γενικού Νοσοκομείου λήγει Λευκωσία, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 04/12/2020 με αριθμό 5318 number αριθμός κοινοποίησης: 971.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.shso.org.cy/2020/12/04/1p/.

Source