Παρατηρήσεις του Υπουργείου σχετικά με την υποχρεωτική εβδομαδιαία εποπτεία των εργαζομένων με ταχεία δοκιμή

Δήλωση του Υπουργείου Υγείας για τον υποχρεωτικό εβδομαδιαίο έλεγχο των εργαζομένων – παρατηρήσεις

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Το Υπουργείο Υγείας δηλώνει τα ακόλουθα από τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών να συνεχίσει το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα ταχείας δοκιμής αντιγόνου στους εργαζομένους.

– Ιδιωτικοί οργανισμοί / εταιρείες և υπηρεσίες / τμήματα του δημόσιου ευρύτερου δημόσιου τομέα θα πρέπει να ορίσουν ένα υπεύθυνο άτομο που είναι υποχρεωμένο να προετοιμαστεί և να επικοινωνεί με τους υπαλλήλους σε προσωπική εβδομαδιαία βάση, ο οποίος θα πρέπει να δοκιμάζεται γρήγορα, σύμφωνα με τα ακόλουθα: :

– Υπηρεσίες Υπηρεσίες / Οργανισμοί / Εταιρείες που απασχολούν έως 3 άτομα, πρέπει να ασκείται έλεγχος σε όλους τους υπαλλήλους,

– Υπηρεσίες / οργανώσεις / εταιρείες που απασχολούν 4 έως 10 άτομα, ο έλεγχος πρέπει να ασκείται σε τουλάχιστον 4 υπαλλήλους,

– Υπηρεσίες Υπηρεσίες / Οργανισμοί / Εταιρείες με περισσότερους από 10 υπαλλήλους, ο έλεγχος πρέπει να ασκείται σε τουλάχιστον 4 άτομα ή στο 20% των εργαζομένων, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε αριθμό.

– Ο υπάλληλος πρέπει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο για το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαγνωστικής εξέτασης εγκαίρως μέχρι την προθεσμία, χωρίς την υποχρέωση να παρουσιάσει απόδειξη του αποτελέσματός του. Ωστόσο, ο εργαζόμενος υποχρεούται να έχει απόδειξη του αποτελέσματος ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου που ισχύει για τους σκοπούς που εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές.

– Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή, ο επικεφαλής της εταιρείας / οργανισμού / τμήματος θα πρέπει να υποβάλει την εβδομαδιαία λίστα των υπαλλήλων που θα έπρεπε να είχαν μια έγκυρη διαγνωστική επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επιθεώρησης. Ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής μπορεί να γίνει δειγματοληψία απευθείας στον υπάλληλο για να παρακολουθεί την κατοχή διαγνωστικών τεστ δοκιμής.

– Μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία / εταιρεία / εταιρεία κατά τη διάρκεια του ελέγχου εάν αποδειχθεί ότι οι ψηφιακές διατάξεις δεν τηρήθηκαν κατά τη σύνταξη της εβδομαδιαίας λίστας.

– Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δηλώσει τη συμμόρφωσή του με τον Διαχειριστή, είναι εγγεγραμμένος στην εβδομαδιαία λίστα, αλλά κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποδεικνύεται ότι δεν το έκανε, ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος,, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο / αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι το αποτέλεσμα της διαγνωστικής εξέτασης ισχύει για επτά ημέρες, εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το άτομο δεν προκαλεί συμπτώματα ή χαρακτηρίζεται από επαφή, ությունը πρέπει να τηρείται το πρωτόκολλο που καθορίζεται από τη μονάδα επιδημιολογικής παρακολούθησης.

Σημειώνεται ότι οι οργανώσεις εργοδοτών, οι οργανωμένες επαγγελματικές ομάδες, καθώς και τα τμήματα / υπηρεσίες δημόσιας υπηρεσίας μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, έχουν ενημερωθεί για τις παραπάνω οδηγίες συμμόρφωσης.

Source